Scholingsvouchers rapport

De ervaringen van uitzendkrachten

Dit rapport doet verslag van de ervaringen van uitzendkrachten met onze Scholingsvouchers. Het onderzoek is gehouden in de periode januari 2018 tot en met augustus 2019 en is daarmee een voortzetting van onze onderzoeken over de jaren 2015 tot en met 2017. Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van informatie over het gebruik en de effecten van de Scholingsvouchers voor de uitzendkrachten.

Het onderzoek is uitgevoerd door de Beleidsonderzoekers en je download hem hieronder.