OTIB | Zij-instroom

Voorschakelen Installatietalent Zij-instroom

De technische installatiebranche is op zoek naar goede vakmensen, dus ook naar vakmensen die via technische detacheerders en uitzendbureaus in de branche actief zijn. Daarom stimuleert OTIB, het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technische Installatiebedrijf, installatiebedrijven graag om deze mensen voor te bereiden op een boeiende baan in de branche. OTIB doet dit met VIZI: de binnenkort van start gaande nieuwe stimuleringsregeling voor het opleiden en begeleiden van nieuwe vakmensen.Wat is VIZI?
De stimuleringsregeling VIZI staat voor ‘Voorschakelen Installatietalent Zij-Instroom’ en is speciaal bedoeld voor technische installatiebedrijven die via zij-instroom nieuwe vakmensen aantrekken. In de regeling staat het financieel tegemoetkomen van werkgevers voor het opleiden en begeleiden van nieuwe kandidaat-medewerkers centraal. Er zijn drie routes waarlangs OTIB bedrijven gaat ondersteunen, waaronder een route via technische detacheerders. 

Deze pilot is voor technische uitzenders die mee willen doen aan het laten instromen van zij-instromers voor de installatietechniek. Het gaat om mensen van werk naar werk of van werkzoekend in de installatie branche. Er is een bedrag per uitzendkracht per voorschakeltraject en plaatsing beschikbaar van €3500.

Informatiesessie
Alle voorwaarden weten van deze pilot? Op 22 oktober aanstaande organiseren wij een informatiesessie hier op kantoor van 11.00 - 13.00u.
Meld je aan via info@doorzaam.nl 'o.v.v. OTIB zij-instroom'.