Projecten & Pilots

DOORZAAM heeft als missie om de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten te stimuleren en dat doen wij door het inzetten van een integrale aanpak. Om dit zoveel mogelijk te stimuleren voeren wij pilots uit en zetten projecten op. Het doel hiervan is om eerst op kleinere schaal te starten en bij succesvolle projecten en pilots te implementeren voor de gehele branche. Voor projecten vragen we indien passend ook nationale en internationale subsidies aan.

ESF

DOORZAAM fungeert als subsidieloket als er subsidie beschikbaar is vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor uitzendorganisaties. DOORZAAM zal, indien van toepassing op ons beleid, wederom subsidie aanvragen bij het Europees Sociaal Fonds. Dit wordt kenbaar gemaakt via onze website en onze nieuwsbrief. De overheid verplicht subsidieaanvragers de ESF-administratie lange tijd te bewaren. Dat geldt dus ook voor uitzendorganisaties die in het verleden via DOORZAAM (destijds STOOF) ESF-subsidie hebben aangevraagd.