Projecten & Pilots

DOORZAAM heeft als missie om de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten te stimuleren. Om de integrale aanpak zoveel mogelijk te stimuleren voeren wij ook pilots uit en zetten projecten op. Het doel hiervan is om eerst op kleinere schaal te starten en  bij succesvolle projecten en pilots te implementeren voor de gehele branche.

Voor projecten vragen we indien passend ook nationale en internationale subsidies aan, waaronder bijvoorbeeld de ESF-subsidie.