FAQ

Alles-in-1 voor uitzendkrachten

Selectie uitzendkrachten

 • Uitzendkrachten waar de uitzendbaan niet toekomstbestendig is en die werkzaam zijn in fase A/B, Fase 1/2 of 3, met de focus t/m MBO 4. Daarbij gaat het om dat deel van de doelgroep, dat onvoldoende perspectief heeft op duurzame inzetbaarheid, denk hierbij aan uitzendkrachten binnen de banken- en verzekeraars, de logistiek en industrie.
 • Voldoende beheersing Nederlandse taal om coachingsgesprek in Nederlands te voeren.

Voldoende beheersing van de Nederlandse taal om de coachingsgesprekken in het Nederlands te voeren zijn een vereiste. Er wordt niet in een andere taal gecoacht.

Ja, de coaches werken landelijk. Wel graag minimaal 5 uitzendkrachten tegelijk aanmelden.

Het project is voor werkende uitzendkrachten. Langdurige zieke uitzendkrachten zijn uitgesloten van dit project.

Als de uitzendkracht een contract heeft in Fase 1, 2 of 3 of Fase A/B waarvan de uitzendbaan niet toekomstbestendig is dan kan de persoon worden aangemeld voor het project. Bij de aanmelding voor het project moet een recente loonstrook van de uitzendkracht ingediend worden.

Nee. Iemand die op dit moment niet aan het werk kan door ‘ziekte’ kan niet worden aangemeld voor dit project.

Aanmelding uitzendkracht

Minimale aantal aan te melden is 5 uitzendkrachten tegelijkertijd.

Per afdragende BV kunnen er maximaal 50 uitzendkrachten aangemeld worden. Voor 2019 zijn er in totaal 1000 trajecten beschikbaar. Zodra het maximum aantal bereikt is, kan Stichting DOORZAAM besluiten om geen nieuwe aanmeldingen meer te honoreren.

De uitzendorganisatie meldt zich bij DOORZAAM aan (telefonisch, per email, face-to-face). Er wordt een overeenkomst gesloten tussen DOORZAAM en de uitzendorganisatie. Daarna ontvangt de uitzendorganisatie een link waarmee de uitzendkrachten aangemeld kunnen worden. We vragen:

 • Naam
 • Woonplaats
 • Werklocatie
 • Emailadres uitzendkracht
 • Telefoonnummer uitzendkracht
 • Of de uitzendkracht akkoord gaat met het verstrekken van de bovenstaande gegevens (tip: vul een intentieverklaring met de uitzendkracht in).
 • Welke fase de uitzendkracht werkt
 • Welk opleidingsniveau de uzk heeft
 • En gegevens van het uitzendbureau, o.a. contactgegevens van de intercedent i.v.m. plannen van de afspraak met de coach.

In de loop van 2019 gaat de aanmeldingsprocedure aangepast worden en gaat dit via de vergoedingenportal, ongeveer vergelijkbaar aan de scholingsvouchers.

Interventies/vervolgstap

De gekozen interventie moet bijdragen aan het bewustzijn over DI en actiegerichtheid creëren. Helpt de interventie de uitzendkracht verder op het gebied van DI?

De eerste interventie moet binnen 3 maanden na het eerste coachingsgesprek ingezet zijn en binnen 6 maanden na het eerste coachingsgesprek moet de factuur/facturen bij DOORZAAM binnen zijn.

Indien de gekozen interventie niet anders dan onder werktijd gepland kan worden, is 50% van de tijd voor rekening van de uitzendkracht en 50% voor de uitzendorganisatie. Bij deelname aan dit project, committeert de uitzendorganisatie zich aan de 50% verletkosten betalen.

Bedragen boven de €2500 zijn niet voor rekening van DOORZAAM. Op welke wijze de uitzendorganisatie dit oppakt en eventueel regelt met de uitzendkracht en/of de inlener is aan de uitzendorganisatie.

De uitzendorganisatie regelt en betaalt de interventie. Vervolgens kan de factuur met het betaalbewijs ingediend worden bij info@doorzaam.nl o.v.v. Declaratie factuur alles-in-1. DOORZAAM betaalt de uitzendorganisatie het bedrag van de interventie exclusief BTW.

In de loop van 2019 is de vergoedingenportal van DOORZAAM ingericht voor de declaratie. De declaratie wordt na ontvangstbevestiging  binnen 30 dagen betaald. Zodra de aanvragen en de verzilvering in het vergoedingenportal van DOORZAAM (verwachting zomer 2019) komen, wordt de werkwijze aangepast. Hierover worden de uitzendorganisaties tegen die op de hoogte gesteld.

Uiteraard mag dit. Het doel van het project is om bewustwording van de eigen DI te bevorderen en om actiegericht hierna te gaan handelen. Dit voorbeeld past daar goed in.

Persoonlijke coaching valt onder dit project, maar inburgering niet. Inburgering is de taak en verantwoordelijkheid van de gemeente, die verantwoordelijkheid nemen wij niet over. Indien van tevoren al duidelijk is dat taal de interventie gaat worden dan is het traject niet geschikt.

Tijdens het eerste gesprek met de coach, wordt een vragenlijst ingevuld. Deze vragenlijst geldt als 0-meting. Er volgen maximaal 3 evaluaties in maximaal 2 jaar tijd. Deze evaluaties worden door TNO geanalyseerd.

Jazeker mogen er andere interventies aangeboden worden. De interventie wordt bepaald aan de hand van de vragenlijst en de gesprekken met de coach. Uit de pilot zijn zeer uiteenlopende voorbeelden gekomen. Van budgetcoaching, leefstijlcoaching, loopbaancoaching, andere functie aangeboden, weerbaarheidstraining, om/bij/herscholing, etc. De interventie moet passen binnen de 4 pijlers (loopbaan, cultuur, werksituatie en gezondheid). Als er andere financieringsmogelijkheden zijn (denk hierbij aan zorgverzekeraar, gemeente) valt het niet binnen dit project. Indien je twijfelt of de interventie passend is, dan kun je contact opnemen met DOORZAAM en de vraag voorleggen.

De interventie(s) moeten binnen 6 maanden gedeclareerd zijn. In het geval van een BBL-opleiding kan een eerste jaar vanuit het budget bekostigd worden. Wel is het zo dat de BBL niet van tevoren al een bedachte interventie mag zijn. Het moet echt een interventie zijn die tijdens het traject met de coach naar voren komt.

Eventuele verletkosten zijn voor 50% voor de uitzendkracht zelf en 50% voor het uitzendbureau.

Ja, als dit binnen 6 maanden gefactureerd is kan dit.

Declaratie

De uitzendorganisatie regelt en betaalt de interventie. Vervolgens kan de factuur met het betaalbewijs ingediend worden bij info@doorzaam.nl o.v.v. Declaratie factuur alles-in-1. DOORZAAM betaalt de uitzendorganisatie het bedrag van de interventie exclusief BTW.

In de loop van 2019 is de vergoedingenportal van DOORZAAM ingericht voor de declaratie. De declaratie wordt na ontvangstbevestiging  binnen 30 dagen betaald. Zodra de aanvragen en de verzilvering in het vergoedingenportal van DOORZAAM (verwachting zomer 2019) komen, wordt de werkwijze aangepast. Hierover worden de uitzendorganisaties tegen die op de hoogte gesteld.

Bedragen boven de €2500 zijn niet voor rekening van DOORZAAM. Op welke wijze de uitzendorganisatie dit oppakt en eventueel regelt met de uitzendkracht en/of de inlener is aan de uitzendorganisatie.

Deze uitzendkracht kan zich melden bij DOORZAAM middels een mail naar info@doorzaam.nl o.v.v. aanmelding project Alles-in-1. Het traject gaat dan gewoon door. De factuur wordt dan door DOORZAAM betaald in plaats van door de uitzendorganisatie. DOORZAAM kan echter geen BTW aftrekken, waardoor het beschikbare budget  inclusief BTW is.

De interventie kan ingekocht worden bij een aanbieder die erkend/gekwalificeerd is.

De aanbieder mag niet gelieerd zijn aan de uitzendorganisatie. Dus trainingen/opleidingen die de uitzendorganisatie vanuit een eigen BV aanbiedt, kunnen niet gedeclareerd worden bij DOORZAAM.

Ja, dit kan, mits het voor DOORZAAM te controleren is dat het hier verplichte leermiddelen betreft.

Een overeenkomst wordt in principe gesloten met het uitzendbureau. Het uitzendbureau regelt en betaalt de factuur. Deze kan hierna worden gedeclareerd bij DOORZAAM.

Begeleiding uitzendorganisatie

Tijdens het laatste kwartier van het tweede gesprek. Dan is de gekozen interventie besloten en zal er overleg met de uitzendorganisatie plaatsvinden. De uitzendorganisatie kan adviseren over eventuele samenwerkingspartners waar de interventie ingekocht kan worden.

De intercedent is het eerste aanspreekpunt voor de coach over de planning van het coachingsgesprek. Meedenken over de locatie en tijd waarop het gesprek kan plaatsvinden.

De intercedent heeft een goed beeld van de arbeidsmarkt. De intercedent kan adviseren over de route van de gekozen interventie. Vervolgens regelt de uitzendorganisatie
de gekozen interventie met de uitzendkracht. Afhankelijk van het contact tussen de uitzendorganisatie en de uitzendkracht is er contact over het vervolg.