Duurzame Uitzendkracht

In navolging van het project ‘Fit voor Flex’, is DOORZAAM in 2018 het project ‘De Duurzame Uitzendkracht’ gestart. Met dit project wil DOORZAAM de duurzame  inzetbaarheid van uitzendkrachten versterken. Het uiteindelijke doel is dat duurzame inzetbaarheid echt in het DNA van de uitzendorganisaties komt te zitten en dat DOORZAAM een in steeds mindere mate ondersteunende, faciliterende rol hoeft te spelen.

Doel van dit project

Met dit project helpt DOORZAAM uitzendorganisaties om de duurzame inzetbaarheid van de uitzendkracht te versterken. Intercedenten worden opgeleid tot 'duurzame inzetbaarheid intercedent', zodat de intercedent de uitzendkracht kan stimuleren en ondersteunen om aan de slag te gaan met zijn eigen duurzame inzetbaarheid. Ook de opdrachtgever en uitzendorganisatie zelf worden bewust gemaakt van het belang van duurzame inzetbaarheid. Alle actoren rondom de uitzendkracht worden meegenomen in dit project.

In 2017 is hiermee de start gemaakt met het project ‘Fit voor Flex’ en in 2018 is hieraan een vervolg gegeven met het project ‘De Duurzame Uitzendkracht’.

Lees hier alle informatie over het project 'De Duurzame Uitzendkracht!'

Bekijk het handboek 'Fit voor Flex' voor meer informatie over de invulling van het project. DOORZAAM wil na elk project een steeds duidelijker handboek en ondersteunende (meet-) instrumenten neerzetten, zodat de branche het zelf kan oppakken.

Bekijk hier de bijlagen bij het handboek 'Fit voor Flex’ met onder andere formats, presentaties uit de workshops en handouts.

Enthousiast of vragen?

Neem dan contact op met DOORZAAM (info@doorzaam.nl).


Zowel het project ‘Fit voor Flex’ als ‘De Duurzame Uitzendkracht’ zijn mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds (ESF).