ESF-subsidie

DOORZAAM fungeert als subsidieloket als er subsidie beschikbaar is vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor uitzendorganisaties. DOORZAAM zal, indien van toepassing op ons beleid, wederom subsidie aanvragen bij het Europees Sociaal Fonds. Dit wordt kenbaar gemaakt via onze website en onze nieuwsbrief. De overheid verplicht subsidieaanvragers de ESF-administratie lange tijd te bewaren. Dat geldt dus ook voor uitzendorganisaties die in het verleden via DOORZAAM (destijds STOOF) ESF-subsidie hebben aangevraagd.