Trajecten

Duurzame inzetbaarheid

We leven in een tijd waarin het begrip duurzame inzetbaarheid steeds belangrijker wordt, werknemers moeten zich blijven ontwikkelen en zuinig op hun gezondheid zijn. De duurzaam inzetbare uitzendkracht, daar gaan wij als DOORZAAM 100% voor en ontwikkelen trajecten om de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten te bevorderen.

Waarom investeren in duurzame inzetbaarheid?
Vergrijzing, ontgroening, robotisering en flexibilisering maken dat de arbeidsmarkt snel verandert. Het werk verandert en daarmee de vraag naar arbeid ook. Om als uitzendkracht en uitzendorganisatie mee te kunnen komen in deze veranderende arbeidsmarkt is aandacht voor leven lang ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid noodzakelijk.

Waarom duurzame inzetbaarheid?
Een uitzendkracht die regie neemt op zijn eigen duurzame inzetbaarheid en actief werkt aan de eigen duurzame inzetbaarheid is beter en breder inzetbaar op de werkvloer en levert bovendien meer toegevoegde waarde op werkvloer.

Wat wij doen in beeld