Pilot Budgetcoaching

62% van de werkgevers heeft te maken met medewerkers met geldproblemen. Eén werknemer met financiële problemen kost de werkgever per jaar: €13.000, 20% productieafname, 3 uur verwerken loonbeslag en 7 dagen toename van het ziekteverzuim (bron. Nibud)

Bovenstaande feiten laten zien dat veel werknemers moeite hebben met het op orde krijgen en houden van hun financiële situatie. Wij hebben in 2018, begin 2019 een pilot gedaan waarbij de duurzame inzetbaarheid van de uitzendkrachten centraal stond. De pilot ‘Alles-in-1 voor uitzendkrachten’.

Deze pilot begon met het invullen van een vragenlijst, waarin bij de uitzendkrachten vragen werden gesteld over hun situatie aangaande verschillende aspecten van duurzame inzetbaarheid. In totaal hebben 68 uitzendkrachten de vragenlijst ingevuld. Van deze 68 heeft slechts 25% aangegeven tevreden te zijn met hun financiële situatie. De overige 75% is niet tevreden, dit verschilt van niet tevreden tot slapeloze nachten door geldgebrek en de bijbehorende problemen.

De nut en noodzaak van budgetcoaching is hiermee een gegeven.

Wij zijn een pilot gestart met een aantal uitzendpartijen om na afloop de uitzendbranche beter te kunnen informeren en adviseren over wat de effecten van budgetcoaching zijn en hoe ze dit zelf in de bedrijfsvoering kunnen opnemen. De uitzendkrachten die deelnemen zullen voor en na deelname een enquête invullen en de geanonimiseerde resultaten zullen wij communiceren.

Wil jij deelnemen aan deze pilot? Neem dan contact op met ons om te horen wat de mogelijkheden zijn.

We zijn bereikbaar op 020 655 82 16