Pilot Intersectorale mobiliteit en zij-instroom | Limburg

Pilot Intersecorale mobiliteit en zij-instroom

Willen bedrijven hun vakkrachten behouden, dan is het nodig te investeren in duurzame inzetbaarheid van de werknemers. In de provincie Limburg stappen ze over hun eigen schaduw heen. Werkgevers, overheden en O&O-fondsen bundelen daar hun krachten en zetten op innovatieve en flexibele wijze scholingsmiddelen in.

Deze unieke samenwerking verbetert mobiliteit op de arbeidsmarkt door het flexibel inzetten van scholingsmiddelen. Om werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt starten vier Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O fondsen), UWV, de gemeente Sittard Geleen namens de drie WSP’s en de Provincie samen een experiment. 

Het experiment richt zich op het flexibel en innovatief inzetten van scholingsmiddelen van sectorfondsen, gemeenten en UWV. Het experiment dient ter ondersteuning en bevordering van intersectorale mobiliteit en inzetbaarheid van arbeidskrachten, werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden binnen diverse sectoren. Dit zou kunnen leiden dat werknemers nu werkzaam in een bepaalde branche makkelijker kunnen switchen naar ander werk in een andere  branche. Ook kunnen werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden vanuit een bepaalde sector makkelijker begeleid en geplaatst worden naar een baan in een voor hen nieuwe sector. Een baan die wellicht meer past bij hun competenties.

Door meer aandacht te geven aan deze zaken zal er een doorstroming bij bedrijven plaatsvinden waardoor nieuwe vacatures vrij komen. Daardoor ontstaat ruimte voor instromers, zijinstromers en mensen die vanuit een andere sector een nieuwe uitdaging zoeken.

Intersectorale samenwerking steunen wij graag!

Gezocht
Uitzendkrachten in de provincie Limburg die bereid zijn om buiten de grenzen van de eigen sector te kijken. Voor dit project zijn wij op zoek naar 10 werkenden en 10 werkzoekenden afkomstig uit de sectoren:

  • technische installatie
  • ICT
  • gemeente
  • uitzendbureaus

Met een aanpak op maat wordt gekeken naar mogelijkheden en wat de bij de deelnemer past. Via meeloopdagen, een proefplaatsing, coaching of extra scholing matchen we de deelnemers met een werkgever. Het doel: een baan vinden die nu en straks past. Deelname aan het project is kosteloos voor deelnemers.

Bekijk hieronder het filmpje van  Rico Kuhne vertelt over zijn ervaring als zij-instromer en van Adriana Stel over deze unieke samenwerking.

Ben jij een werkgever?
We zoeken ook werkgevers uit bovenstaande branches die dit project onder de aandacht willen brengen bij hun medewerkers. Een goede doorstroom van personeel zorgt uiteindelijk voor gemotiveerde medewerkers die zich blijven ontwikkelen. Meld je aan als je: 

  • vacatures binnen je bedrijf wil afstemmen met bemiddelbare werkzoekenden en bijstandsgerechtigden in combinatie met scholing en/of coaching
  • aandacht wil hebben voor doorstroming binnen de organisatie waardoor er ook ruimte vrij komt aan de onderkant
  • kansen wil bieden aan werknemers om zich binnen of buiten de sector te ontwikkelen
  • ‘het goede gesprek’ voert met werknemers
  • je inziet dat mensen door scholing van baan kunnen en willen veranderen, zowel binnen als buiten je bedrijf
  • je vacatures hebt waarbij werknemers (met enige omscholing) uit andere branches zouden passen

Aanmelden
Werknemers, werkzoekenden én werkgevers die interesse hebben in deelname, kunnen contact opnemen met
Ingrid Bos, projectleider,
via ingrid.bos@metechnica.nl of 06 30 91 09 40.

Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van Provincie Limburg met bijdragen van de O&O fondsen (A+O fonds gemeenten, CA+ICT, DOORZAAM en OTIB), FNV, UWV Werkbedrijf en Arbeidsmarktregio Zuid – Limburg (namens de Werkgeversservicepunten Parkstad, Maastricht/Podium 24 en Westelijke Mijnstreek).