Pilot OTIB | BBL traject

BBL-traject zij-instroom Installatiebranche

De markt blijft veranderen, de technische ontwikkelingen gaan snel, kennis is en blijft nodig. Om continu te kunnen inspelen op alle nieuwe mogelijkheden, kansen en technieken is een leven lang ontwikkelen onmisbaar, aldus OTIB. Dit is ook onze gedachte en onze missie. Een leven lang ontwikkelen is onmisbaar. We zijn dan ook verheugd om onze samenwerking aan te gaan.

 

 

 

Wat houdt deze samenwerking tussen OTIB en DOORZAAM in?
Plaats jij als uitzendorganisatie leerlingen bij een OTIB aangesloten organisatie? Met deze regeling maakt de OTIB aangesloten organisatie alsnog aanspraak op de vergoeding van OTIB. 

Uiteraard zijn er criteria voor deze pilot. Kijk hier of je organisatie in aanmerking komt voor het aanbieden van BBL-trajecten aan zij-instromers.

Criteria deelnemende uitzendorganisatie:

  • aantoonbare ervaring met het plaatsen van uitzendkrachten in de installatie;
  • bij voorkeur een landelijke spreiding/netwerk;
  • realisatie van minimaal 10  BBL-trajecten in de pilotperiode;
  • ervaring met opleiden en begeleiden van uitzendkrachten;
  • is verantwoordelijk voor de werving van leerwerkbanen bij Erkende OTIB Leerbedrijven;
  • is verantwoordelijk voor werving en selectie van kandidaten voor de OTIB Leerbedrijven;
  • verstrekt alle relevante informatie en voorwaarden van de Pilot aan het erkende Leerbedrijf en de flexkracht
  • heeft, naast zij-instroom en schoolverlaters ook aandacht en de bereidheid voor het opleiden van reeds ‘zittende’ uitzendkrachten;
  • rapporteert de aan- en afmelding en zo nodig tussentijds op individueel (uitzendkrachten-) niveau aan OTIB gedurende de periode dat de uitzendkracht deel uitmaakt van de Pilot 2019;
  • accepteert een eventuele transfervrije overname na 1 jaar, vanaf de start van de opleiding door het inlenende leerbedrijf.

Algemene voorwaarden DOORZAAM aan de pilot:

De uitzendorganisatie draagt af aan het Sociaal Fonds Uitzendbranche en hanteert vanzelfsprekend de ABU/NBBU CAO voor uitzendkrachten.

Interesse of wil je meer weten? Stuur dan een email naar info@doorzaam ovv samenwerking OTIB en DOORZAAM

Download hier de Leer/ arbeidsovereenkomst

Download hier de Mentorovereenkomst