ABU beloning

In de ABU-cao is de ABU-beloning voor specifieke groepen beschreven. Dit geldt onder andere voor uitzendkrachten zonder startkwalificatie die een kwalificerende opleiding volgen en voor uitzendkrachten die een opleiding op Beroeps Kwalificerend Assistent (BKA) niveau 1 volgen.

Voor de exacte beschrijving van de groepen die in aanmerking komen, verwijzen we naar artikel 27 en artikel 63, lid 11 van de ABU-cao.

De BKA-opleidingen moeten aan één van de volgende eisen voldoen:

 1. De opleiding moet op de lijst staan die je kunt vinden op de site van kwalificaties MBO.
  In de lijst met 'herziening dossiers' kies je de laatste versie van de crebolijst en dan gaat het om kwalificatiedossier – entree.
   
 2. Als de opleiding niet voorkomt in de lijst dan moet er een kwalificatiedossier worden opgesteld. Hierin worden de kerntaken en werkprocessen beschreven. Het kwalificatiedossier moet worden voorgelegd aan DOORZAAM om de opleiding inhoudelijk te kunnen beoordelen. Daarbij wordt op de volgende punten gelet:
   
  • de uitzendkracht mag niet in het bezit zijn van een startkwalificatie;
    
  • de opleiding moet overeenkomen met de inhoud van de kwalificatiestructuur;
    
  • het lesprogramma moet minimaal 240 aantoonbare theorie-uren bevatten en de Nederlandse taal mag niet leidend zijn.

Vragen?

Ben je uitzendkracht en heb je vragen over de ABU-beloning of denk je dat je in aanmerking komt voor de ABU-beloning? Neem dan contact op met het uitzendbureau. Uitzendorganisaties kunnen met vragen over het kwalificatiedossier contact opnemen met DOORZAAM. Voor andere vragen, bijvoorbeeld over het al dan niet van toepassing zijn van de ABU-beloning, kun je contact opnemen met de ABU.