Spring naar hoofd-inhoud

Uitzendkracht

Video in de kijker

Kalender

Het ontwikkelgesprek

dinsdag 15 juni 2021

Je uitzendkrachten meer werkgeluk laten ervaren? Waarom? Meer werkgeluk betekent vaak een betere werkprestatie en zorgt ervoor dat de uitzendkracht meer ruimte voelt om zich te ontwikkelen. Maar hoe breng je dit ter sprake in je gesprekken met je uitzendkracht? Welke tools kun je inzetten?Digihulplijn 0800 1508

Iedereen betrokken en zelfverzekerd in de digitale samenleving. Daar draagt de DigiHulplijn graag aan bij.

Lees meer
Gezondheid

Checklist Land- en Tuinbouw

NIeuwe vertalingen! Dit keer de arbochecklist Land- en tuinbouw ook in het Bulgaars en Roemeens. Hierin zijn de meest voorkomende risico’s in de agrarische sectoren in kaart gebracht. Werken met machines, gereedschappen en bestrijdingsmiddelen, werken met dieren of werken in de buitenlucht brengen allemaal eigen risico’s met zich mee.

Lees meer
Gezondheid

Inspiratiekaart kansrijke beroepen

Het UWV heeft in samenwerking met NRTO, de mbo-raad en SBB een Inspiratiekaart kansrijke beroepen gemaakt. Deze kansrijke beroepen zijn gekoppeld aan op- en omscholingsmogelijkheden die via het mbo leiden tot een diploma, mbo-certificaat of praktijkverklaring. 

Lees meer
CultuurLoopbaan

Veiligheid op de bouwplaats

Veiligheid staat bovenaan de lijst van werkgevers en werknemers. Wij hebben checklists ontwikkeld die in kaart brengen welke risico’s het werken met zich meebrengen. 

Lees meer
Gezondheid

Ruim drie miljoen beschikbaar voor basisopleidingen werknemers

Het kabinet stelt jaarlijks via het actieprogramma Tel mee met Taal subsidie beschikbaar voor werkgevers die investeren in de basisvaardigheden van werknemers. Dit moet leiden tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en digitale vaardigheid op het werk. Werkgevers kunnen vanaf dinsdag 1 juni aanvragen indienen voor hun personeel. Er is deze ronde, die tot en met eind juni duurt, ruim drie miljoen euro beschikbaar.

Lees meer
GezondheidWerksituatieLoopbaan

Tools voor werknemers

Als werkgever kun je bijdragen aan preventie van (problematische) schulden van en het voorkomen van een loonbeslag bij uitzendkrachten.

Lees meer
Gezondheid