Hoe werk ik veilig

Veilig en gezond werken doe je vooral samen. Als uitzendkracht werk je misschien bij verschillende opdrachtgevers en daardoor heb je ook steeds te maken met verschillende leidinggevenden, andere collega’s en regels rondom veiligheid. Ook de arbeidsomstandigheden zijn anders. Hoe ga je daarmee om? Hoe zorg je dat je prettig werkt?

Durf te vragen

Ben je als uitzendkracht aan het werk en heb je vragen? Weet je niet goed hoe je iets precies moet doen? Of voel jij je er te onveilig bij. Stel je vragen dan aan de contactpersoon bij de opdrachtgever of neem contact op met je uitzendorganisatie. Beter één keer teveel gevraagd dan één keer te weinig.

Jouw leidinggevende op je nieuwe werkplek moet voor een veilige en gezonde werkplek zorgen. Maar als uitzendkracht kun je ook nadenken over de werkomstandigheden. Steeds als je aan de slag gaat op een nieuwe werkplek, moet er aandacht zijn voor jouw veiligheid. Het uitzendbureau en jouw contactpersoon op de werkplek zullen je hierover voorlichten.

Meer weten over hoe je veilig kan werken? Neem een kijkje naar deze animatie:

 


Jouw werk jouw veiligheid

Via de game ‘Jouw werk, jouw veiligheid’ test je je kennis over de risico’s in van jouw beroep. Deze test laat concrete voorbeelden van werksituaties zien in zeven verschillende sectoren: Bouw, Magazijn, Transport & Logistiek, Afvalverwerking, Industrie & Productie, Horeca, Land- en Tuinbouw en Transport & Logistiek.


Persoonlijke bescherming middelen (PBM's)

In omgevingen waar gewerkt wordt met bijvoorbeeld machines, gevaarlijke stoffen of straling of waar snij-, val- of pletrisico's zijn, is het vaak niet mogelijk om veiligheidsrisico's volledig uit te sluiten.

Om werknemers te beschermen worden persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) gebruikt. Als dit van toepassing is voor de werknemers in een bedrijf, moeten de PBM's ook voor jou als uitzendkracht beschikbaar worden gesteld. Er zijn veel verschillende persoonlijke beschermingsmiddelen.

De meest gebruikte PBM's zijn:
veiligheidskleding | gehoorbescherming  | gelaatsbescherming | handbescherming  | veiligheidsbril
helm | veiligheidsschoenen  | valbeveiliging | ademhalingsbescherming