Werkperspectief.nl

Zeventien sectoren waaronder Doorzaam, samen goed voor 3.2 miljoen werkenden (36% van de werkzame Nederlandse beroepsbevolking) hebben de handen ineengeslagen om te werken aan werkperspectief voor Nederland. Het doel van de convenantpartners Werkperspectief.NL is sectoren met grote tekorten helpen aan instroom en het aanpakken van knelpunten. Samen bieden zij werkperspectief door middel van transparantie van kennis, middelen en initiatieven!

Uitgangspunten zijn:

  1. Het creƫren van beter en breder inzicht in kansrijke en duurzame transitiepaden op de arbeidsmarkt door het combineren van beschikbare arbeidsmarktinformatie;
  2. Het versterken en verbinden van loopbaaninitiatieven;
  3. Het stimuleren van een lerend netwerk gericht op het gezamenlijk oplossen van knelpunten en versterken van best practices. Ervaring uit de praktijk staat hier centraal!

Uitzendorganisaties en uitzendkrachten kunnen straks gemakkelijker op basis van hun huidige beroep bepalen wat een gemakkelijke overstap kan zijn naar een heel ander beroep.