Stichting Fonds Uitzendbranche (SFU)

Het opleiden van uitzendkrachten, goede arbeidsomstandigheden en naleving van de cao is belangrijk voor een gezonde en aantrekkelijke uitzendbranche. Stichting Fonds Uitzendbranche (SFU) wordt gedragen door de sociale partners betrokken bij de ABU-Cao en de NBBU-Cao.

Vanuit de SFU is er ook een cao voor de uitzendbranche. Deze is algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat alle uitzendbureaus, naast de ABU- of NBBU-cao ook moeten voldoen aan deze cao. De volledige tekst van de SFU-cao vind je hier.

Vanuit de SFU worden twee stichtingen gefinancierd die overkoepelende projecten uitvoeren, die gericht zijn op de drie thema’s:

  • Opleidingen
  • Arbeidsomstandigheden
  • Naleving cao

Deze projecten worden uitgevoerd door:

  • Doorzaam, het fonds dat zich richt op het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten,
  • SNCU, het fonds dat zorgt voor naleving van de cao voor uitzendkrachten.

Financiering

De SFU wordt gefinancierd door middel van een loonsomheffing. Dit is gebaseerd op de loonsom van uitzendkrachten.

Onze diensten zijn gericht op- en bedoeld voor uitzendkrachten. Payrollkrachten waarop geen CAO voor uitzendkrachten van toepassing is vallen daarbuiten.

Wanneer er geen SFU afdracht is, is er GEEN afname van onze diensten mogelijk, ook niet onder voorbehoud. Je kunt als bedrijf onze diensten afnemen als je een betaalbewijs aan SFU kunt overleggen of als wij het kunnen zien op de lijst die wij krijgen van SFU.

Je betaalt de SFU bijdrage in enig jaar bijvoorbeeld in 2020 over de loonsom van 2019, als je organisatie nog niet bestond in 2019 dan kun je pas in 2021 met ons samenwerken, nadat je in dat jaar betaald hebt over de loonsom van 2020.

Samen met de SFU wordt zo gezorgd voor een gezonde en aantrekkelijke branche, zowel voor uitzendkrachten, uitzendwerkgevers als voor opdrachtgevers.