Spring naar hoofd-inhoud

Nieuws

Jaarlijks 280 arbeidsongevallen met machines

Ieder jaar verliezen ongeveer 280 mensen vingers of andere ledematen door een ongeval met een machine op hun werk.

Lees meer
Werksituatie

Duurzaam inzetbaar worden doe je voor de toekomst. Maar hoe ziet die toekomst er dan uit?

Hoe werken we nog langer door in de toekomst? Hoe kunnen we dat gezond blijven doen?

Lees meer
Cultuur

European Social Fund (ESF)

Het ESF is het belangrijkste Europese instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan beter werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor alle EU-burgers.

Lees meer
Cultuur

Langer doorwerken: keuzes voor nu en later

Duurzame Inzetbaarheid en het strategisch belang ervan staat steeds vaker op de agenda bij bedrijven. Bedrijven begrijpen dat het niet voldoende is om pleisters te plakken om mensen hun hele werkende leven niet alleen vitaal, maar ook fit en gemotiveerd te houden.

Lees meer
CultuurGezondheidWerksituatieLoopbaan

Leerwerkloketten Plus officieel van start

De Leerwerkloketten Fryslan, Twente en Rijnmond krijgen drie jaar lang extra middelen om hun dienstverlening te versterken en te verbreden. Leerwerkloketten Plus zijn plekken waar je terecht kan met vragen over opleiding en loopbaan.

Lees meer
CultuurLoopbaan

Veiligheid op de bouwplaats

Veiligheid staat bovenaan de lijst van werkgevers en werknemers. Wij hebben checklists ontwikkeld die in kaart brengen welke risico’s het werken met zich meebrengen. 

Lees meer
Gezondheid

(Taal)scholing nodig?

Wil je weten of je uitzendkracht moeite heeft met lezen of schrijven? Of wat het taalniveau is? Er zijn hiervoor diverse instrumenten ontwikkeld.

Lees meer
Loopbaan

Pilot PMO

Een belangrijke reden om aan een PMO mee te werken, is dat bepaalde werkomstandigheden risico’s met zich meebrengen. Denk bijvoorbeeld aan een lawaaiige omgeving met hoge geluidsniveaus.

Lees meer
Gezondheid

PSA voorkomen, dit stappenplan helpt u erbij

Preventie van psychische overbelasting betekent in de eerste plaats dat functies niet te hoge eisen mogen stellen aan medewerkers. Met andere woorden: het werk mag niet te veel zijn en niet te zwaar. Daarom staat in de Arbowet deze benadering van PSA centraal.

Lees meer
CultuurGezondheid