Spring naar hoofd-inhoud

Nieuws

Digihulplijn 0800 1508

Iedereen betrokken en zelfverzekerd in de digitale samenleving. Daar draagt de DigiHulplijn graag aan bij.

Lees meer
Gezondheid

Checklist Land- en Tuinbouw

NIeuwe vertalingen! Dit keer de arbochecklist Land- en tuinbouw ook in het Bulgaars en Roemeens. Hierin zijn de meest voorkomende risico’s in de agrarische sectoren in kaart gebracht. Werken met machines, gereedschappen en bestrijdingsmiddelen, werken met dieren of werken in de buitenlucht brengen allemaal eigen risico’s met zich mee.

Lees meer
Gezondheid

Inspiratiekaart kansrijke beroepen

Het UWV heeft in samenwerking met NRTO, de mbo-raad en SBB een Inspiratiekaart kansrijke beroepen gemaakt. Deze kansrijke beroepen zijn gekoppeld aan op- en omscholingsmogelijkheden die via het mbo leiden tot een diploma, mbo-certificaat of praktijkverklaring. 

Lees meer
CultuurLoopbaan

Veiligheid op de bouwplaats

Veiligheid staat bovenaan de lijst van werkgevers en werknemers. Wij hebben checklists ontwikkeld die in kaart brengen welke risico’s het werken met zich meebrengen. 

Lees meer
Gezondheid

Ruim drie miljoen beschikbaar voor basisopleidingen werknemers

Het kabinet stelt jaarlijks via het actieprogramma Tel mee met Taal subsidie beschikbaar voor werkgevers die investeren in de basisvaardigheden van werknemers. Dit moet leiden tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en digitale vaardigheid op het werk. Werkgevers kunnen vanaf dinsdag 1 juni aanvragen indienen voor hun personeel. Er is deze ronde, die tot en met eind juni duurt, ruim drie miljoen euro beschikbaar.

Lees meer
GezondheidWerksituatieLoopbaan

Tools voor werknemers

Als werkgever kun je bijdragen aan preventie van (problematische) schulden van en het voorkomen van een loonbeslag bij uitzendkrachten.

Lees meer
Gezondheid

Checklist Productie / Technisch / Logistiek

Met de checklist voor werk in de productie, techniek of logistiek brengt de inlener de werkinhoudelijke risico’s in zijn bedrijf in kaart; werkzaamheden waarbij veelvuldig machines en gereedschap worden gebruikt.

Lees meer
Gezondheid

Nieuwe subsidieronde werkgevers opent op 1 juni

Werkgevers hebben dit jaar een tweede kans om subsidie aan te vragen bij Tel mee met Taal.

Lees meer
GezondheidLoopbaan

Mensenschuw!

Ik had er altijd een hekel aan als mijn moeder zei, vroeger was alles beter, dat was niet zo en is nog steeds niet zo. Maar voor sommige zaken geldt dit wel.

Lees meer
CultuurGezondheidWerksituatieLoopbaan

Checklists Afvalinzameling en Afvalbewerking

In deze arbochecklists zijn de meest voorkomende risico’s voor werken in de afvalbranche in kaart gebracht. Denk daarbij aan het inzamelen of bewerken van huishoudelijk of bedrijfsafval, het werken op de milieustraat of KGA/KCA depot.

Lees meer
Gezondheid

Sectoranalyse. Jouw hulp is hard nodig

Wij hebben KBA Nijmegen gevraagd om een sectoranalyse uit te voeren en op te stellen.

Lees meer
CultuurGezondheidWerksituatieLoopbaan

Flexevent 10 juni Flexbureau 4.0 - ben je er klaar voor?

In één middag krijg je online toepasbare kennis over belangrijke thema's om klaar te zijn als Flexbureau 4.0

Lees meer
CultuurGezondheidWerksituatieLoopbaan