Spring naar hoofd-inhoud

Disclaimer

Hoewel Doorzaam bij de vervaardiging en samenstelling van deze website en de inhoud daarvan de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door daarin voorkomende onjuistheden. De gebruiker is zich ervan bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Doorzaam sluit daarom elke aansprakelijkheid uit voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te raadplegen.

De op deze website beschikbaar gestelde documenten en publicaties kunnen worden afgedrukt voor persoonlijk gebruik met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden, tenzij voorafgaande toestemming van Doorzaam.

De rechten op inhoudelijke informatie en beeldmateriaal op deze site liggen uitsluitend bij Doorzaam. Zonder voorafgaande toestemming is het niet toegestaan om informatie die op deze site staat vermeld openbaar te maken, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden.

Op deze website is ook een aantal links opgenomen naar andere websites. Doorzaam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of andere elementen van deze websites.

 

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.