Wat doen we?

Met praktische informatie, instrumenten, producten, vergoedingen en activiteiten ondersteunen we uitzendkrachten, uitzendorganisaties en opdrachtgevers, zodat zij zelf kunnen werken aan de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten. We richten ons daarbij op:

Cultuur

Een omgeving ontwikkelen waarin duurzame inzetbaarheid  onderwerp van gesprek is  tussen en met alle partijen, dus uitzendkracht, uitzendorganisatie en opdrachtgever,  met aandacht voor eigen regie en verantwoordelijkheid. De uitzendkracht zelf moet zich bewust zijn van het belang en de mogelijkheden van duurzame inzetbaarheid. Zoals blijven ontwikkelen, gezond en vitaal leven, is mijn werkklimaat wat ik ervan mag verwachten, etc. Een prettige en stimulerende werkomgeving bij de opdrachtgever zorgt voor een goede werksfeer waarin de uitzendkracht een volwaardige medewerker is. En de uitzendorganisatie heeft als werkgever de verbindende rol in de driehoek en zou een cultuur moeten creëren waarin duurzame inzetbaarheid een vanzelfsprekendheid is.

Gezondheid

Een goede gezondheid, zowel lichamelijk als mentaal, is belangrijk om goed te kunnen werken. Inzicht in hoe gezond je werkt en leeft, helpt om gewoontes eventueel te veranderen, duurzaam inzetbaar te blijven en om verder te ontwikkelen door te groeien.

Werksituatie

Een veilige en gezonde werkplek is een minimale vereiste aan een werkplek en voorkomt bovendien onnodige uitval. Hiervoor zijn goede instructies nodig en maatregelen om de risico’s te beperken. Zijn er vragen? Dan is het belangrijk dat duidelijk is aan wie die kunnen worden gesteld. De uitzendorganisatie en opdrachtgever zijn hier beiden voor verantwoordelijk maar ook de uitzendkracht heeft hier een belangrijke rol in. Is het niet veilig of gezond, dan moet hij of zij aan de bel trekken.

Loopbaan

De ontwikkeling en de loopbaan van een uitzendkracht zijn binnen duurzame inzetbaarheid een belangrijk onderdeel voor behoud of verbetering van werk. Het hebben van één baan voor het leven lijkt niet meer de tendens maar het continu hebben van werk. Ontwikkeling op werknemersvaardigheden, taal, digitale vaardigheden, vakkennis en bewustzijn van eigen regie en verantwoordelijkheid zijn hiervoor een vereiste.


Dit zijn de mogelijkheden om verder te ontwikkelen, zowel werknemersvaardigheden, taal, digitale vaardigheden, vakkennis en bewustzijn van eigen regie en verantwoordelijkheid.

Het werken aan de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten is de beste garantie voor behoud of verbetering van baan en: Leer-werktrajecten en certificeringen geven goede mogelijkheden om tot een startkwalificatie te komen. Van daaruit kun je blijven ontwikkelen en leren, waardoor er nieuwe mogelijkheden ontstaan in het werk.

Doorzaam wordt gefinancierd vanuit de Stichting Fonds Uitzendbranche (SFU).