Groot en klein metaal

OOM en A+O Metalelektro

Sinds 2010 werkt Doorzaam al samen met de opleidingsfondsen OOM en A+O Metalektro.
Het doel van deze samenwerking is het opleiden van uitzendkrachten in een leerwerktraject (BBL) niveau 2, 3 of 4 in de metaal.

Doorzaam stelt voor uitzendorganisaties de mentorvergoeding van €600 beschikbaar. OOM en A+O stellen hun leerwerkbijdrage (of een gedeelte hiervan) beschikbaar aan hun werkgevers ofwel de praktijkbiedende organisatie.

De regeling bij OOM loopt per schooljaar tot september.
De regeling bij A+O loopt per kalenderjaar tot december.

De regeling is bij A+O bekend onder de naam 'Vergroten zij- en BBL-instroom' en bij OOM onder 'Zij-instroom van flex naar vast in de metaal'. 

Als uitzendorganisatie is het belangrijk om aan de voorwaarden te voldoen. Onderstaande voorwaarden maken daar in elk geval deel van uit.

  1. De uitzendorganisatie draagt af aan SFU, staat geregistreerd in het SNA-register en is branche-georganiseerd.
  2. De uitzendorganisatie heeft aantoonbare ervaring met het plaatsen, begeleiden en opleiden van uitzendkrachten met name binnen de beroepsbegeleidende leerweg in de technische sector (A+O) of binnen de MKB metaal (OOM). 

Aanmelden

Aanmelden gaat vanaf januari 2024 in Doorzaamregelingen

Wil je eerst meer weten? Neem dan contact op met ons via email info@doorzaam.nl of via telefoon 020 655 82 16.

Alle voorwaarden vind je terug in Doorzaamregelingen