Loopbaan

Met oog op duurzame inzetbaarheid wordt er steeds meer gesproken over 'een leven lang ontwikkelen'. Ook DOORZAAM stimuleert uitzendkrachten om een leven lang te blijven leren.

Leren en werken groeien steeds dichter naar elkaar toe. Leren vindt niet alleen plaats in de schoolbanken, maar ook op de werkplek. Blijven ontwikkelen kan op veel verschillende manieren. Denk aan het leren van digitale vaardigheden, een taal, specifieke vakkennis of sociale vaardigheden. Zo zijn er scholingsvouchers, en verschillende vergoedingen voor BBL-trajecten, diplomaroute en ervaringscertificaten.


Servicedocument praktijkovereenkomst aangepast

Elke student in het mbo is verplicht een deel van zijn opleiding in de beroepspraktijk te volgen. Om die beroepspraktijkvorming (verder bpv) mogelijk te maken, moet een praktijkovereenkomst (ook wel POK, BPVO of stagecontract genoemd) worden afgesloten.

Lees meer
Loopbaan

Reserveren vergoedingen 2020

Het jaar 2019 is alweer bijna voorbij en dus staat het nieuwe jaar voor de deur! En het nieuwe jaar betekent ook nieuwe reserveringen! Hier vind je de informatie over de reserveringen en tijdlijn.

Lees meer
CultuurGezondheidWerksituatieLoopbaan