Taal en digitale vaardigheden

Zonder lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden kun je niet functioneren in deze samenleving. Als mensen hier veel moeite mee hebben, spreken we van laaggeletterdheid. In Nederland zijn naar schatting 1,3 miljoen volwassenen laaggeletterd waarvan meer dan 700.000 werknemers.

Het ministerie van SZW heeft het Taalakkoord in het leven geroepen, waarin werkgevers hun krachten bundelen om de taalvaardigheid van hun werknemers te verbeteren. Het verbeteren van de taalvaardigheid kan voor uitzendkrachten, uitzendorganisaties en opdrachtgevers veel opleveren: betere arbeidsveiligheid, betere duurzame inzetbaarheid, hogere werknemerstevredenheid, lager ziekteverzuim, minder fouten en een beter contact met klanten. En DOORZAAM ondersteunt dit, bekijk hier ons ambitiedocument.

Graag zetten we voor jou op een rij waar je meer informatie kunt vinden en welke tools je kunt inzetten om de taalvaardigheid van uitzendkrachten te meten en te verbeteren:
 

 • Taalverkenner
  De taalverkenner biedt in slechts 3 minuten tijd inzicht in het taalniveau en helpt bij het herkennen en bespreken van laaggeletterdheid.
   
 • Taalmeter
  De Taalmeter is een eenvoudig inzetbaar online instrument dat in 15 minuten een indicatie geeft of iemand (taal)scholing nodig heeft om vooruit te kunnen komen. Stichting Lezen & Schrijven geeft op basismeters.nl een overzicht van de verschillende taalmeters. Hier kun je ook de inlogcode aanvragen.
   
 • Herkenningswijzer
  Aan de volgende signalen kun je herkennen of een uitzendkracht laaggeletterd zou kunnen zijn: download de PDF
   
 • E-learning A&O Provincies
  Uitzendkrachten werkzaam voor de provincie kunnen gebruik maken van de e-learning van A&O Provincies. Klik hier voor meer informatie.

Subsidieregeling Tel mee met taal

Zowel opdrachtgever als uitzendorganisatie kunnen een subsidie aanvragen voor scholing die de taalvaardigheid van werknemers (lees ook: uitzendkrachten) verbetert. Het gaat daarbij om taalbeheersing op de werkvloer zoals lezen, luisteren, spreken en schrijven. Maar ook rekenvaardigheden en online taalvaardigheid kunnen hier onder vallen. Een werkgever kan subsidie aanvragen voor meerdere opleidingstrajecten of cursistengroepen tegelijk.

Alle informatie over Tel mee met Taal lees je hier.

Oefenen.nl

DOORZAAM stelt licenties aan uitzendkrachten beschikbaar om online modules van Oefenen.nl te volgen. Met de modules kun je als uitzendkracht basisvaardigheden in lezen en schrijven verbeteren. De website Oefenen.nl is gebruiksvriendelijk voor mensen die hier moeite mee hebben.

De modules op oefenen.nl zijn geschikt voor uitzendkrachten die moeite hebben met lezen en schrijven. De uitzendkracht spreekt Nederlands en heeft ook in zijn moedertaal moeite met lezen en schrijven. De modules zijn niet bedoeld voor anderstaligen, die in hun moedertaal gewoon kunnen lezen en schrijven. Daarvoor is de inhoud niet geschikt.

De uitzendkracht moet door de uitzendorganisatie worden aangemeld. De uitzendkracht dient voor de uitzendorganisatie te werken of ingeschreven te staan bij een uitzendorganisatie.

 1. De uitzendorganisatie mailt de volgende gegevens naar info@doorzaam.nl o.v.v. ‘e-modules laaggeletterdheid’:

  - Voor- en achternaam uitzendkracht
  - E-mailadres uitzendkracht
  - Telefoonnummer uitzendkracht
  - Voor- en achternaam contactpersoon uitzendorganisatie
  - Telefoonnummer contactpersoon uitzendorganisatie
   
 2. DOORZAAM maakt een licentie aan voor de uitzendkracht en zet de modules klaar.
   
 3. Elke deelnemer en contactpersoon van de uitzendorganisatie ontvangt bij aanvang een bericht van DOORZAAM met inloggegevens om aan de e-modules te werken.

De uitzendorganisatie mag de uitzendkracht niet laten betalen voor de modules.
Aangezien DOORZAAM de modules gratis aanbiedt mag de uitzendorganisatie op geen andere wijze de modules laten subsidiëren.
De licentie is eigendom van de uitzendkracht en kan niet doorgegeven worden aan een ander persoon.
DOORZAAM behoudt het recht de aanvraag af te wijzen als blijkt dat de module wordt gebruikt voor andere doeleinden.