Taal en digitale vaardigheden

Zonder lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden kun je niet functioneren in deze samenleving. Als mensen hier veel moeite mee hebben, spreken we van laaggeletterdheid. In Nederland zijn naar schatting 1,3 miljoen volwassenen laaggeletterd waarvan meer dan 700.000 werknemers.

Het ministerie van SZW heeft het Taalakkoord in het leven geroepen, waarin werkgevers hun krachten bundelen om de taalvaardigheid van hun werknemers te verbeteren. Het verbeteren van de taalvaardigheid kan voor uitzendkrachten, uitzendorganisaties en opdrachtgevers veel opleveren: betere arbeidsveiligheid, betere duurzame inzetbaarheid, hogere werknemerstevredenheid, lager ziekteverzuim, minder fouten en een beter contact met klanten. En Doorzaam ondersteunt dit, bekijk hier ons ambitiedocument.

Graag zetten we voor jou op een rij waar je meer informatie kunt vinden en welke tools je kunt inzetten om de taalvaardigheid van uitzendkrachten te meten en te verbeteren:
 

 • Taalverkenner
  De taalverkenner biedt in slechts 3 minuten tijd inzicht in het taalniveau en helpt bij het herkennen en bespreken van laaggeletterdheid.
   
 • Taalmeter
  De Taalmeter is een eenvoudig inzetbaar online instrument dat in 15 minuten een indicatie geeft of iemand (taal)scholing nodig heeft om vooruit te kunnen komen. Stichting Lezen & Schrijven geeft op basismeters.nl een overzicht van de verschillende taalmeters. Hier kun je ook de inlogcode aanvragen.
   
 • Herkenningswijzer
  Aan de volgende signalen kun je herkennen of een uitzendkracht laaggeletterd zou kunnen zijn: download de PDF
   
 • Oefenen.nl

  Merk je dat je uitzendkracht wat moeite heeft met de taal of digitale vaardigheden? Kijk eens op de website van oefenen.nl. Op deze site vind je verschillende modules om de basisvaardigheden in lezen en schrijven te verbeteren. Deze modules zijn gratis beschikbaar.

 • Digihulplijn
  Iedereen betrokken en zelfverzekerd in de digitale samenleving. Daar draagt de DigiHulplijn graag aan bij. Bij de DigiHulplijn helpen getrainde, ervaren vrijwilligers mensen met jouw digi-vraag. Het gratis telefoonnummer kan van maandag t/m vrijdag tussen 09.00-17.00 uur worden gebeld.

Subsidieregeling Tel mee met taal

Zowel opdrachtgever als uitzendorganisatie kunnen een subsidie aanvragen voor scholing die de taalvaardigheid van werknemers met Nederlands als moedertaal (lees ook: uitzendkrachten) verbetert. Het gaat daarbij om taalbeheersing op de werkvloer zoals lezen, luisteren, spreken en schrijven. Maar ook rekenvaardigheden en online taalvaardigheid kunnen hier onder vallen. Een werkgever kan subsidie aanvragen voor meerdere opleidingstrajecten of cursistengroepen tegelijk.

Alle informatie over Tel mee met Taal lees je hier.