Land- en tuinbouw

Uitzendkrachten werken veilig

Wij, Stigas, LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland en FNV, vinden dat iedereen in de land- en tuinbouw veilig en gezond moet kunnen werken. Uitzendkrachten vormen hierop geen uitzondering. En daarom hebben wij onze handtekening gezet onder de intentieverklaring ‘Uitzendkrachten werken veilig’.

Uitzendkrachten verdienen specifieke aandacht. Door de aard van het werk dat zij verrichten hebben zij vaak te maken met blootstelling aan gevaarlijke stoffen, ongevallen en lichamelijke belasting. Daarnaast hebben internationale uitzendkrachten door hun geringe kennis van de Nederlandse taal moeilijker toegang tot belangrijke informatie en ondersteuning gericht op veilig en gezond werken. Verder is het door de complexe verantwoordelijkheidsverdeling tussen de opdrachtgever, het uitzendbureau en de uitzendkracht niet altijd duidelijk wat de rechten en plichten zijn van partijen als het gaat om de zorg voor veilige en gezonde werkomstandigheden voor uitzendkrachten. Meer informatie hierover vind je ook bij de Doorgeleidingsplicht.


Extra slagkracht
“Met deze intentieverklaring slaan opdrachtgevers, uitzendkrachten en uitzendbureaus de handen ineen. Daarmee creëren we extra slagkracht” aldus Jurriën Koops, voorzitter Doorzaam. “We gaan de kennis van opdrachtgevers, uitzendkrachten en uitzendbureaus over hun rechten en plichten bevorderen. En hen ondersteunen met advies, voorlichting en activiteiten.”


Bedrijven en uitzendorganisaties betrekken 
“We gaan er de komende maanden alles aan doen om ervoor te zorgen dat werkgevers en uitzendorganisaties zich aanmelden als ambassadeur en zich ook committeren aan de doelstellingen. vertelt Hans Koehorst, werkgeversvoorzitter van Stigas. “Zo willen we bouwen aan betere arbeidsomstandigheden voor uitzendkrachten op de werkvloer”, zegt Jeroen Brandenburg, werknemersvoorzitter Stigas.

Meer informatie vind je in ons persbericht.

Ook meedoen? Teken een ambassadeursakkoord!

Zo laat je ALS UITZENDORGANISATIE zien dat je:

  • voorlichting over de werkomstandigheden afstemt met de inlener
  • aandacht vraagt voor het belang van een fysieke, mentale en financiële gezondheid van uitzendkrachten 
  • regelmatig overlegt met de inlener over werkomstandigheden en verbeterpunten

Als ambassadeur deel je jouw activiteiten voor een gezonde en veilige werkomgeving voor jouw uitzendkrachten met de sector. Hoe meer bedrijven meedoen, hoe krachtiger de boodschap!

Heb je vragen over het ambassadeurschap? Neem dan contact met ons op via info@doorzaam.nl of 020 655 82 16

Uiteraard is meteen ondertekenen ook een optie.