Land- en tuinbouw

Inzetten voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden

Bij uitzendkrachten in de land- en tuinbouw is het, net als alle andere uitzendkrachten, belangrijk om de gezondheid en veiligheid altijd te blijven verbeteren. Door blootstelling aan gevaarlijke stoffen, lichamelijke belasting en ongevallen verdienen deze uitzendkrachten extra aandacht. Bovendien kan het zijn dat internationale uitzendkrachten de Nederlandse taal nog niet goed beheersen. Hierdoor kan belangrijke informatie minder bereikbaar zijn. Daarnaast is het niet altijd duidelijk welke verantwoordelijkheid van wie is. Het uitzendbureau en de uitzendkracht moeten daarom goed weten wat er wordt verwacht op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Intentieverklaring
In het afgelopen jaar hebben LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland, FNV, Doorzaam en Stigas breed gecommuniceerd over de verantwoordelijkheden tussen uitzendorganisaties en opdrachtgevers. Ook werd er goed gecommuniceerd over het belang van uitwisselen van de risico-inventarisatie en evaluatie en de inzet van de Doorzaam Arbochecklists. Thema’s zoals inwerken van uitzendkrachten, taal- en cultuurverschillen en instructies kwamen aan bod. Ook zijn er workshops gehouden voor ondernemers en uitzenders waar er over deze thema’s werd gesproken. Bovendien heeft Stigas de tips voor uitzendorganisaties gebundeld in een E-book!

Hoe verder?
Er is al veel gebeurd maar er kan nog meer gebeuren! Communicatie blijft belangrijk. Activiteiten gericht op (internationale) uitzendkrachten zijn een van de aandachtspunten van Stigas. Er zullen nog meer initiatieven genomen worden. Er is nu ook een workshop ‘Veilig werken met internationale uitzendkrachten’ beschikbaar! Bekijk hier wat dit inhoud.

Wij zijn, als Doorzaam, trots op de stappen die we gezamenlijk met LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland, FNV en Stigas gezet hebben. We zijn dankbaar voor de samenwerking en hebben altijd het doel om nog meer uitzendkrachten te bereiken!