Spring naar hoofd-inhoud

Privacy statement

Privacy Statement DOORZAAM

DOORZAAM respecteert de privacy van degenen van wie wij persoonsgegevens verwerken. 

Respect voor de privacy en een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens zien wij als een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze diensten. In deze privacyverklaring vindt u algemene informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan die u invult via de website of wanneer u contact met ons opneemt. 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbaar natuurlijk persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht en opleidingsniveau.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

DOORZAAM verwerkt uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor haar dienstverlening.

De volgende persoonsgegevens verwerken wij van klanten, leveranciers en samenwerkingspartners:

●  naam

●  telefoonnummer

●  e-mailadres

●  functie

Grondslag verwerking persoonsgegevens

DOORZAAM verwerkt uw persoonsgegevens op een van de wettelijke grondslagen. 

DOORZAAM verwerkt de persoonsgegevens van klanten, leveranciers en samenwerkingspartners hoofdzakelijk op grond van toestemming.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

Met het gebruik van deze website deelt u gegevens met ons via cookies. Technische informatie (bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres, datum en tijd van toegang tot de website, gebruikte zoektermen, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken) wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Wij gebruiken cookies om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers. 

Doel verwerking persoonsgegevens

Ons doel is om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij willen u gerichte en persoonlijke service aanbieden en daar hebben wij uw persoonsgegevens voor nodig.

Persoonsgegevens van contactpersonen bij klanten, leveranciers en samenwerkingspartners worden verwerkt voor het onderhouden van contacten, informeren over trends en het versturen van een nieuwsbrief met uw toestemming.

Gegevens van SFU

Van organisaties die een beroep doen op de dienstverlening - in welke vorm dan ook - van DOORZAAM, zal bij de SFU worden gecontroleerd of zij - in lijn met de verplichtstelling op grond van de SFU-CAO - premies hebben afgedragen aan de SFU.

Persoonsgegevens niet rechtstreeks verkregen van betrokkene

Indien persoonsgegevens worden verwerkt die wij niet rechtstreeks van u hebben ontvangen, maar van openbaar toegankelijke bronnen, dan wordt u binnen een maand geïnformeerd over welke soort persoonsgegevens het gaat en wat de bron is van de persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Onze diensten worden zodanig ingericht dat er een passend beveiligingsniveau van toepassing is. Personeel van DOORZAAM heeft alleen toegang tot uw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is.

Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan verwerkers die namens DOORZAAM diensten verlenen, is DOORZAAM met hen een verwerkersovereenkomst overeengekomen. Met de verwerkers is eveneens optimale beveiliging overeengekomen. 

Bewaartermijnen

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om u goed van dienst te kunnen zijn. Dit bepaalt ook in eerste instantie de termijn die wij hanteren in het bewaren van uw persoonsgegevens. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zolang dat nodig is om u de dienst te kunnen leveren. Hierna zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Persoonsgegevens worden op een eerder moment verwijderd indien DOORZAAM het bericht van u ontvangt om uw persoonsgegevens te verwijderen.

Uw privacyrechten

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren, wissen en/of over te laten dragen.

Indien u gebruik wilt maken van een recht of u heeft hierover vragen, neem dan contact met ons op via onderstaand e-mailadres. 

Contact 

Heeft u klachten, vragen of opmerkingen over de bescherming van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met DOORZAAM: info@doorzaam.nl

Bent u niet tevreden met de behandeling van uw klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door DOORZAAM, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze versie is opgesteld op 1 februari 2019.