Spring naar hoofd-inhoud

Privacy statement

Privacy Statement Doorzaam

Doorzaam respecteert de privacy van degenen van wie wij persoonsgegevens verwerken. 

Respect voor de privacy en een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens zien wij als een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze diensten. In deze privacyverklaring vind je algemene informatie over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan die je invult via de website of wanneer je contact met ons opneemt. 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbaar natuurlijk persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn je naam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht en opleidingsniveau.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Doorzaam verwerkt je persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor haar dienstverlening.

De volgende persoonsgegevens verwerken wij van klanten, leveranciers en samenwerkingspartners:

●  naam

●  telefoonnummer

●  e-mailadres

●  functie

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Doorzaam verwerkt je persoonsgegevens op een van de wettelijke grondslagen. 

Doorzaam verwerkt de persoonsgegevens van klanten, leveranciers en samenwerkingspartners hoofdzakelijk op grond van toestemming.

Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Wij verzamelen je gegevens vanaf het moment dat jij je gegevens invult of achterlaat op onze website of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

Met het gebruik van deze website deel je gegevens met ons via cookies. Technische informatie (bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres, datum en tijd van toegang tot de website, gebruikte zoektermen, de pagina’s van de website die je hebt bezocht en de informatie die je hebt bekeken) wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Wij gebruiken cookies om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers. 

Doel verwerking persoonsgegevens

Ons doel is om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij willen je gerichte en persoonlijke service aanbieden en daar hebben wij jouw persoonsgegevens voor nodig.

Persoonsgegevens van contactpersonen bij klanten, leveranciers en samenwerkingspartners worden verwerkt voor het onderhouden van contacten, informeren over trends en het versturen van een nieuwsbrief.

Gegevens van SFU

Van organisaties die een beroep doen op de dienstverlening - in welke vorm dan ook - van Doorzaam, zal bij de SFU worden gecontroleerd of zij - in lijn met de verplichtstelling op grond van de SFU-CAO - premies hebben afgedragen aan de SFU.

Persoonsgegevens niet rechtstreeks verkregen van betrokkene

Indien persoonsgegevens worden verwerkt die wij niet rechtstreeks van jou hebben ontvangen, maar van openbaar toegankelijke bronnen, dan word je binnen een maand geïnformeerd over welke soort persoonsgegevens het gaat en wat de bron is van de persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Onze diensten worden zodanig ingericht dat er een passend beveiligingsniveau van toepassing is. Personeel van Doorzaam heeft alleen toegang tot jouw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is.

Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan verwerkers die namens Doorzaam diensten verlenen, is Doorzaam met hen een verwerkersovereenkomst overeengekomen. Met de verwerkers is eveneens optimale beveiliging overeengekomen. 

Bewaartermijnen

Wij hebben jouw persoonsgegevens nodig om je goed van dienst te kunnen zijn. Dit bepaalt ook in eerste instantie de termijn die wij hanteren in het bewaren van jouw persoonsgegevens. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zolang dat nodig is om je de dienst te kunnen leveren. Hierna zullen wij je persoonsgegevens verwijderen.

Persoonsgegevens worden op een eerder moment verwijderd indien Doorzaam het bericht van jou ontvangt om jouw persoonsgegevens te verwijderen.

Jouwprivacyrechten

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken in te zien. Daarnaast heb je het recht om jouwpersoonsgegevens te laten corrigeren, wissen en/of over te laten dragen.

Indien je gebruik wilt maken van een recht of je hebt hierover vragen, neem dan contact met ons op via onderstaand e-mailadres. 

Contact 

Heb je klachten, vragen of opmerkingen over de bescherming van jouw persoonsgegevens, dan kun je contact opnemen met Doorzaam: info@doorzaam.nl

Ben je niet tevreden met de behandeling van je klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Doorzaam, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden je aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze versie is opgesteld op 1 februari 2019.

Cookies


Wat zijn cookies?


Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer of ander toestel worden opgeslagen als u een website bezoekt of gebruik maakt van een applicatie. Het cookie-bestand laat toe om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de online-dienst of bij volgende bezoeken. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derde partijen die met deze website of applicatie samenwerken.

Via uw browserinstellingen kun u de installatie van cookies weigeren of beheren. U kan ook op elk moment de al geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiel apparaat verwijderen.


Welke cookies gebruikt deze website?


Onze website gebruikt functionele cookies om het gebruik van onze website mogelijk te maken en/of te vergemakkelijken. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten. Zodra u uw browser of de applicatie sluit en verlaat worden deze cookies gewist.

Via onze website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Google Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken (welke pagina's bezocht worden, hoe vaak, enz.). De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd (de informtie is bijvoorbeeld niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke). Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.