Spring naar hoofd-inhoud

FAQ

Over Doorzaam

Doorzaam is geen opleidingsinstituut, maar biedt wel ondersteuning en vergoedingen die  opleidingen mogelijk maken. Bekijk de mogelijkheden onder loopbaan.

Op bepaalde momenten gedurende het jaar is het mogelijk om in te schrijven voor de scholingsvouchers. We kondigen dit aan via deze website, in de vergoedingenportal en via de nieuwsbrief. Wil je op de hoogte blijven? Meld je dan hier aan voor de nieuwsbrief.

Als we over duurzame inzetbaarheid spreken, bedoelen we dat je op een goede en prettige manier kunt blijven werken tot aan je pensioen. Daarvoor is het belangrijk om nu al bewust om te gaan met zaken zoals lichamelijke en mentale gezondheid, veiligheid en ontwikkeling. Daarbij wordt ook nagedacht over wat je nodig hebt als je bijvoorbeeld fysiek zwaar werk doet en op termijn ander, minder zwaar werk moet gaan doen. Door nu al opleidingen voor ander werk te volgen, kun je gemakkelijker doorstromen naar een andere functie.

De RI&E is overgedragen aan de ABU en NBBU.
Ben je ABU-lid, dan kun je na inlogggen de RI&E hier inzien.
Ben je NBBU-lid, dan kun je de RI&E hier inzien.

De arbocatalogus is overgedragen aan de ABU en NBBU.

Ben je ABU-lid, dan vindt de arbocatalogus hier, je moet eerst inloggen.
Ben je NBBU-lid, dan verwijzen we je naar de NBBU.

Stichting Arbo Flexbranche (STAF) is opgegaan in Doorzaam. Daarbij is meer nadruk komen te liggen op de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten. Veel van deze producten van STAF, zoals de arbochecklists, de Koerskaart en Hoe veilig werk jij? zijn op deze site terug te vinden. Zaken van STAF die gericht zijn op de vaste werknemers van uitzendbureaus, zoals de RI&E en arbocatalogus, zijn ondergebracht bij de ABU en de NBBU.

Mis je informatie? Neem dan contact op met info@doorzaam.nl.

STOOF is opgegaan in Doorzaam. Vrijwel alle informatie die je eerst op www.stoof-online.nl kon vinden, is nu op deze website beschikbaar. Het opleidingsportal is over gegaan naar het vergoedingenportal.

Mis je informatie? Neem dan contact op met info@doorzaam.nl.

Wij geloven dat iedere uitzendkracht vitaal, veilig, vaardig en met plezier zijn/haar werk kan doen en kan blijven doen.

Wij gaan voor het stimuleren van de duurzame inzetbaarheid van de uitzendkrachten.
Dit willen we bereiken door de uitzendwerkgevers en opdrachtgevers hierin mee te nemen.

Voor uitzendkrachten

Als uitzendkracht is de uitzendorganisatie je werkgever, maar je voert het werk uit bij een ander bedrijf. Je werkt daar onder leiding en toezicht van de opdrachtgever. Dit wordt in een contract vastgelegd. Als de uitzendorganisatie werk voor je heeft en je accepteert dit werk, maak je met de intercedent afspraken over de functie, het loon, de werktijden, etc. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een contract (uitzend- of arbeidsovereenkomst). De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek. De opdrachtgever geeft je werkinstructies en vertelt bij wie je terecht kunt voor vragen. Als uitzendkracht doe je je werk naar best vermogen. Stel vragen als iets onduidelijk is!

Het onderdeel ‘zoeken naar opleidingen’ is hier niet meer in te vinden. Wij geloven dat andere partijen die hier een focus op hebben, zoals Edubookers en Springest, hier veel beter in zijn dan wij. De tijd die wij hierdoor over houden kunnen we besteden aan zaken waar wij een toegevoegde waarde aan kunnen leveren.

Uitzendorganisaties zijn vanuit de CAO verplicht om een budget te besteden aan opleidingen voor uitzendkrachten. Zij zijn vrij te beslissen op welke manier en aan wie zij dit budget besteden. Als uitzendkracht kun je natuurlijk vragen welke mogelijkheden het uitzendbureau voor jou beschikbaar heeft. Je kunt mogelijk ook in aanmerking komen voor een Scholingsvoucher.

Kan ik een opleiding volgen via een uitzendorganisatie? Uitzendorganisaties hebben een budget beschikbaar voor opleidingen voor uitzendkrachten. Zij mogen zelf beslissen aan wie ze een opleiding aanbieden. Wil je graag een opleiding volgen? Vraag dan eens bij de uitzendorganisatie na of je in aanmerking komt voor een opleiding. En kijk op de site van DOORZAAM naar de financiële ondersteuning van bijvoorbeeld een Scholingsvoucher.

Heb je vragen over hoe je je werk goed en veilig uitvoert, of over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)? Ga dan naar je direct leidinggevende (contactpersoon) bij de opdrachtgever. Als je er niet uitkomt, neem dan contact op met het uitzendbureau.

Voor uitzendorganisaties

Uitzendorganisaties zijn verplicht om 1,02% van het brutoloon van uitzendkrachten die in fase A (volgens de ABU-cao) of fase 1 en 2 (NBBU-cao) zitten, te besteden aan scholing. Er is dus een collectieve bestedingsverplichting. Zie ook scholingsbestedingsverplichting.

Je kunt je niet aan te melden bij Doorzaam. Om gebruik te maken van onze producten en dienstverlening betaalt de uitzendorganisatie jaarlijks een premie aan Stichting Fonds Uitzendbranche (SFU).

Als de uitzendorganisatie premie betaalt aan Stichting Fonds Uitzendbranche (SFU) dan kun je van alle diensten en producten van Doorzaamgebruik maken. Als je alleen de scholingsbestedingsverplichting aan Doorzaam betaalt, is dit niet het geval. De scholingsbestedingsverplichting is een verplichting vanuit de CAO en staat los van de dienstverlening van Doorzaam. Hier vind je meer informatie over de scholingsbestedingsverplichting.

Het bestuur van Doorzaam bepaalt jaarlijks waar de opbrengst van de scholingsbestedingsverplichting naartoe gaat. Doorzaam gelooft dat elke uitzendorganisatie het best haar eigen scholingsbestedingsverplichting kan inzetten. Heb je als uitzendorganisatie vragen over hoe je dit het beste kunt doen neem dan contact met ons op. Wij adviseren je er graag in.

Hier vind je meer informatie over de scholingsbestedingsverplichting.

Doorzaam biedt verschillende mogelijkheden voor uitzendkrachten om verder te leren en zich te blijven ontwikkelen. De mogelijkheden kun je vinden bij het dienstenpalet.

Heb je vragen over de CAO voor Uitzendkrachten en je bent (nog) geen lid van de ABU of NBBU? Neem dan contact op met de SNCU.
Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten

Algemeen

Uitzendkrachten verdienen gelijke kansen op gezond en plezierig werk tot aan hun pensioen. In de sterk veranderende arbeidsmarkt waarin we met z’n allen steeds langer moeten doorwerken brengt dit extra uitdagingen met zich mee, onder andere doordat:

  1. Het uitzendcontract is anders. In de praktijk ontstaat er vaak ongelijke behandeling op de werkvloer.
  2. Er is minder binding met de organisatie, doordat uitzendkrachten tijdelijk bij een opdrachtgever werken.
  3. Uitzendkrachten hebben te maken met twee werkgevers: het uitzendbureau en de opdrachtgever (driehoeksrelatie). Beide hebben een rol en verantwoordelijkheid, maar die is niet altijd voor iedereen helder.

Opdrachtgevers zijn gebaat bij een goed functionerende flexibele schil. Het biedt ze flexibiliteit en continuïteit. Of die schil nu klein is of groot: de mate van productiviteit, kwaliteit, prestaties en verzuim is van groot belang. Daarnaast is duurzaam ondernemen ook steeds belangrijker. Ze zoeken een flexleverancier die dit regelt en initiatief toont, maar natuurlijk realiseren ze zich dat hier ook een rol voor de inlener zelf ligt. Dan is het wel nodig dat ze weten, hoe, wat en wanneer. Om deze punten te bespreken en tot concrete afspraken te komen, kun je gebruik maken van het Duurzaam Flex Kompas.

Als uitzendbureau wil je je opdrachtgevers van voldoende en goede uitzendkrachten kunnen voorzien. Steeds vaker gaat de dienstverlening verder: in een concurrerende markt wil je toegevoegde waarde naar de opdrachtgever vergroten door ook te zorgen dat de kwaliteit en productiviteit van deze krachten beter wordt. Investeren in duurzame inzetbaarheid draagt hier aan bij.

Uitzendkrachten willen net als iedereen leuk en goed werk doen. Ze willen een volwaardig inkomen, zekerheid over voldoende werk en een toekomstperspectief. En dat geldt niet alleen voor nu, maar net zolang tot ze met pensioen gaan. Daarom is het belangrijk dat ze ook op hogere leeftijd nog gezond en competent genoeg zijn om aan de slag te gaan. Uitzendkrachten kunnen dit doen door zelf de regie te nemen over hun loopbaan en gezondheid, maar daarnaast kunnen ze kiezen voor uitzendbureaus en opdrachtgevers die hier aandacht voor hebben. Partijen die oog hebben voor de langere termijn en willen investeren.