Koerskaart en digitaal flex kompas

Een aantrekkelijker uitzendorganisatie worden, het ziekteverzuim verlagen of de productiviteit verbeteren. Wat je motief ook is, als je een start wilt maken met duurzame inzetbaarheid voor uitzendkrachten is een belangrijke stap om in gesprek te gaan met de opdrachtgever. Dit is tenslotte de omgeving waar de uitzendkracht werkzaam is. De Koerskaart ‘Duurzaam in Flex’ helpt je hierbij.

De Koerskaart fungeert als externe deskundige en procesbegeleider in één. Het werkt eenvoudig en zorgt voor een gestructureerde aanpak en concrete afspraken. Er is geen voorbereiding nodig: zorg dat er één of twee vertegenwoordigers aan tafel zitten van zowel de uitzendorganisatie als het inlenende bedrijf.

Aan de slag

Start nu de dialoog! Je kunt hiervoor gebruiken maken van de digitale variant of de Koerskaart:

Bestel de Koerskaart bij Doorzaam door een email te sturen naar info@doorzaam.nl. De Koerskaart wijst de weg.

Hoe werkt het?

Je legt de grote poster in het midden en volgt met elkaar de vragen. Of je start de digitale versie en volgt daar de thema’s. Noteer de antwoorden op de poster zelf, op post-its of noteer de antwoorden direct digitaal. Zo maak je afspraken over onder andere de inwerkprocedure en contactpersoon, de ontwikkeling en de afstemming tussen opdrachtgever, uitzendbureau en uitzendkracht. Er zijn vier thema’s:

  1. Gezondheid
  2. (Organisatie)cultuur
  3. Werksituatie
  4. Loopbaan

Het is niet nodig om alle vier de thema’s (direct) te bespreken. De lengte van het gesprek hangt af van hoeveel thema’s je behandelt en hoe ver je al kunt doorpakken. Gemiddeld kun je per thema op zo’n 15 minuten rekenen.

HR-beleid

Door goede afspraken te maken, kan gewerkt worden aan een HR-beleid waarin de uitzendkracht is opgenomen. Het uitzendbureau kan met haar kennis van de arbeidsmarkt de opdrachtgever adviseren bij de personele invulling. Dit leidt tot een goede match, die bijdraagt aan een betere productiviteit en continuïteit met minder verloop en verzuim.
Voor de uitzendkracht betekent dit dat er nieuwe mogelijkheden ontstaan voor ontwikkeling en het vergroten van de mobiliteit op de arbeidsmarkt. De opdrachtgever kan hierbij een belangrijke rol spelen door uitzendkrachten de mogelijkheid te bieden om leerrijke werkervaring op te doen. Alle drie de partijen worden hier beter van: de opdrachtgever blijft over goed opgeleid (tijdelijk) personeel beschikken, de uitzendkracht kan zich verder ontwikkelen en het uitzendbureau kan optimale diensten verlenen.