In gesprek

In gesprek: uitzendbureau – uitzendkracht

In een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) worden de ontwikkeldoelen van een uitzendkracht vastgelegd. Dit gebeurt in regelmatig overleg tussen het uitzendbureau en de uitzendkracht. De wensen van de uitzendkracht én de mogelijkheden en verwachtingen van het uitzendbureau worden hierin opgenomen. Zo wordt op een structurele manier gewerkt aan de ontwikkeling en de duurzame inzetbaarheid van de uitzendkracht.

In gesprek: uitzendbureau - opdrachtgever

Opdrachtgevers spelen een belangrijke rol in het mogelijk maken van ontwikkelingen. Met behulp van de koerskaart en het digitaal flex kompas wordt op een gestructureerde manier gekeken naar het flexbeleid van de inlenende organisatie. Een bedrijfsklimaat waarin ook ruimte is voor de ontwikkeling van uitzendkrachten is hierbij een belangrijk onderwerp van gesprek. Ook op de pagina van het stappenplan vind je informatie over hoe het gesprek tussen uitzendbureau en opdrachtgever op het gebied van duurzame inzetbaarheid aan te gaan.

Bedrijfscultuur

Een gezonde bedrijfscultuur draagt bij aan de medewerkerstevredenheid en de productiviteit in een bedrijf. Om een prettige en productieve werksfeer te creëren is het belangrijk dat zowel vaste werknemers als flexibele arbeidskrachten zich gewaardeerd voelen. Zoals het nu op de arbeidsmarkt gaat worden uitzendkrachten vaak niet gelijk behandeld. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting doordat vaste medewerkers bepaalde rechten hebben, die uitzendkrachten niet hebben. Denk bijvoorbeeld aan een maandelijkse borrel, waar uitzendkrachten niet voor worden uitgenodigd. Het volgen van cursussen of opleidingen vanuit de opdrachtgever is ook vaak uitsluitend voorbehouden aan vast personeel. Een nieuwe kijk op de ontwikkeling van medewerkers, vast of flex, is nodig om in Nederland ook op de lange termijn gekwalificeerd en gemotiveerd personeel beschikbaar te houden.