Persoonlijk Ontwikkel Plan

In een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) wordt vastgelegd wat de ontwikkeldoelen zijn van de uitzendkracht. Het plan is daarmee een belangrijk onderdeel van het duurzaam inzetbaar houden van de uitzendkracht.

Het plan wordt opgesteld door het uitzendbureau samen met de uitzendkracht. De ambities van de uitzendkracht en de organisatiedoelen van de uitzendorganisatie kunnen hiermee zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd. In een POP wordt vastgelegd:

  • Wat een uitzendkracht graag wil leren.
  • Wat de uitzendorganisatie vindt dat de uitzendkracht moet kunnen of weten.
  • Naar welke functie de uitzendkracht zou willen doorgroeien.
  • (eventueel) Welke carri√®remogelijkheden de uitzendorganisatie kan bieden.
  • (eventuele) Terugbetalingsregeling.

Download hier het format van Doorzaam voor een Persoonlijk Ontwikkel Plan.

Wie doet wat?

De ontwikkeldoelen zijn op allerlei manieren te bereiken. Bijvoorbeeld door het volgen van een cursus, training of opleiding, of door een stage/detachering op een andere afdeling of bij een ander bedrijf. Maar ook door extra begeleiding of coaching te geven. Een POP blijft een stuk papier als je niets dóet! De uitzendkracht is er zelf verantwoordelijk voor, waarbij natuurlijk wel de steun en medewerking van de uitzendorganisatie nodig is. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van geld, studietijd of begeleiding. Dit kan onderdeel zijn van het scholingsprogramma van de uitzendorganisatie.

Een uitzendkracht kan altijd een gesprek aangaan over mogelijkheden voor scholing. Ook de uitzendorganisatie kan het initiatief nemen. Dit kan ook onderdeel zijn van een scholingsprogramma van de uitzendorganisatie waarbij periodiek gesprekken worden gevoerd.