Cijfers en statuten

Op deze pagina vind je onze jaarcijfers en de statuten.

Stichting Doorzaam gelooft dat iedere uitzendkracht vitaal, veilig, vaardig en met plezier zijn/haar werk kan doen en kan blijven doen.

Wij gaan voor het stimuleren van de duurzame inzetbaarheid van de uitzendkrachten.
Dit willen we bereiken door de uitzendwerkgevers en opdrachtgevers hierin mee te nemen. Wij zetten de uitzendkracht centraal en op basis van de integrale aanpak met hulp van de driehoek en de vier pijlers; Cultuur, Gezondheid, Loopbaan en Werksituatie.

In de jaarcijfers leggen we verantwoording af over het gevoerde beleid en de bereikte resultaten.

In onze statuten vind je onder meer: het doel van onze stichting, hoe besluitvorming plaatsvindt van en binnen de stichting, vestigingsplaats van de stichting.