Cultuur

Het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten begint met een goed gesprek over de wensen en mogelijkheden van de uitzendkracht, de opdrachtgever en het uitzendbureau. Er is een cultuur nodig waarin dit soort zaken besproken worden en waar een leven lang ontwikkelen de standaard is. Zo ontstaat een prettige en productieve werksfeer waarin ruimte is voor ontwikkeling. Doorzaam ondersteunt hierbij met praktische hulpmiddelen.

De duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten is ook van belang voor de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. Zowel opdrachtgever als uitzendbureau hebben een taak als het gaat om het mogelijk maken van deze ontwikkeling. Met goed inzicht in de ontwikkelmogelijkheden en de wensen van een uitzendkracht kan toekomstgericht worden gematcht, zodat de baan goed aansluit bij de ontwikkeling van de uitzendkracht. In overleg met opdrachtgevers kunnen ontwikkelingsmogelijkheden worden besproken. Ook de scholingsbestedingsverplichting, die uitzendbureaus in de CAO hebben vastgelegd, draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten.


De enige zekerheid is onzekerheid

De enige zekerheid is onzekerheid... Dat is hoe ik het in elk geval zie tegenwoordig. En dat accepteren, geeft, hoe gek het ook is, een zekere mate van rust. Het kunnen meebewegen op die onzekerheid, met de continue veranderingen, dat is dé benodigde 'skill' van 2022, en de jaren daaropvolgend. Daar ben ik van overtuigd.

Lees meer
CultuurGezondheidWerksituatieLoopbaan

Ben jij onze nieuwe collega?

Doorzaam zoekt een Consultant Duurzame Inzetbaarheid (DI) Wil jij een rol spelen in het creëren van bewustwording en actiegerichtheid van uitzendorganisaties, opdrachtgevers en uitzendkrachten voor de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten?

Lees meer
CultuurGezondheidWerksituatieLoopbaan