Cultuur

Het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten begint met een goed gesprek over de wensen en mogelijkheden van de uitzendkracht, de opdrachtgever en het uitzendbureau. Er is een cultuur nodig waarin dit soort zaken besproken worden en waar een leven lang ontwikkelen de standaard is. Zo ontstaat een prettige en productieve werksfeer waarin ruimte is voor ontwikkeling. Doorzaam ondersteunt hierbij met praktische hulpmiddelen.

De duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten is ook van belang voor de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. Zowel opdrachtgever als uitzendbureau hebben een taak als het gaat om het mogelijk maken van deze ontwikkeling. Met goed inzicht in de ontwikkelmogelijkheden en de wensen van een uitzendkracht kan toekomstgericht worden gematcht, zodat de baan goed aansluit bij de ontwikkeling van de uitzendkracht. In overleg met opdrachtgevers kunnen ontwikkelingsmogelijkheden worden besproken. Ook de scholingsbestedingsverplichting, die uitzendbureaus in de CAO hebben vastgelegd, draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten.


De waarde van werk

Wat is de waarde van werk? In mijn optiek op dit moment een zeer relevante en fascinerende vraag alleen al gezien de grote tekorten die er heersen op de arbeidsmarkt. Wat betekent dat voor werk en de waarde die we er aan hechten?

Lees meer
CultuurGezondheidWerksituatieLoopbaan

Wat kun je doen tegen het steeds stijgende verzuimpercentage?

Het ziekteverzuim onder werknemers is nu structureel hoger dan voor de coronapandemie, vaak door psychische klachten. Wat kunnen je doen om het toch al zo schaarse personeel te behouden?

Lees meer
CultuurGezondheidWerksituatieLoopbaan