Scholingsvouchers

De Scholingsvoucher is een vergoeding (tot een maximum van €500 excl. btw.) voor uitzendkrachten voor het volgen van een training, cursus of opleiding.

De Scholingsvoucher is echt voor de uitzendkracht! Met de Scholingsvoucher volgt de uitzendkracht een training, cursus of opleiding naar eigen keuze. Deze bepaalt dus zelf welke opleiding of training gevolgd gaat worden. Er moet wel een relatie zijn met het huidige of toekomstige werk.

De Scholingsvoucher is bedoeld voor het nemen van eigen regie, het verhogen van het opleidingsniveau, positieve leerervaring en de uitzendkracht breder inzetbaar te maken. Kortom voor het vergroten van de duurzame inzetbaarheid.

De effecten van de opleidingen op de persoonlijke ontwikkeling van de uitzendkrachten is zeer positief. Ze denken meer na over hun ontwikkeling op de lange termijn, hebben meer zelfvertrouwen gekregen en meer zicht op wat nodig is voor hun toekomstige arbeidsmarktpositie. Iets meer dan een derde van de uitzendkrachten heeft de komende tijd behoefte aan ondersteuning bij werk en opleiding. Ze hebben met name behoefte aan financiering, ervaring opdoen in een hogere functie en mogelijkheden om tijdens werktijd de opleiding te volgen. Uitzendkrachten benadrukken hoe blij ze zijn met hun leerbudget. 

Aanvraag periode

Wanneer zijn in 2024 de Scholingvouchers beschikbaar?

  • 5 februari
  • 3 juni
  • 23 september

Let op! Voorheen moest je eerst interesse tonen in de Scholingsvouchers. Maar met het nieuwe portaal is dat niet meer nodig. De bovenstaande data zijn daarom ook echt de data waarbij je een aanvraag kan indienen! Meer informatie over ons nieuwe Portaal vind je hier. 

Ronde 2 2024
Het aantal trajecten die je kunt aanvragen, hangt af van de grootte van je bedrijf. Als er minder dan 250 vaste medewerkers (exclusief fase C/4) in je organisatie werken, kun je per bv maximaal 50 Scholingsvouchers aanvragen. Als er meer dan 250 vaste medewerkers (exclusief fase C/4) in je organisatie werken, kun je per bv maximaal 200 Scholingsvouchers aanvragen.

Elke uitzendkracht heeft recht op 1 Scholingsvoucher per kalenderjaar. De uitzendkrachten die in een eerdere ronde een Scholingsvoucher hebben ontvangen, kun je in hetzelfde kalenderjaar niet meer aanmelden.

Het aan te vragen Scholingsvouchers is per ronde verschillend. Let ook op onze nieuwsberichten en LinkedIn posts. 

Aanmelden

Aanmelden gaat vanaf januari 2024 in Doorzaamregelingen

Wil je eerst meer weten? Neem dan contact op met ons via email info@doorzaam.nl of via telefoon 020 655 82 16.

Alle voorwaarden vind je terug in Doorzaamregelingen