Mentorvergoeding BBL-traject

Als je als uitzendorganisatie als mentor optreedt van een uitzendkracht die een BBL-opleiding volgt (niveau 1 of 2) en de verantwoordelijkheid neemt voor de opleidings- en begeleidingstaken, dan kan een vergoeding voor de mentorbegeleiding van maximaal €400 per uitzendkracht per jaar worden aangevraagd.

Mentorvergoeding aanvragen

De mentorvergoeding is bedoeld voor uitzendorganisaties die een BBL-traject begeleiden.
Uitzendorganisaties die aan het SFU afdragen, kunnen aan het begin van het jaar mentorvergoedingen reserveren. De precieze reserveringsperiode wordt aangekondigd in de nieuwsbrief van Doorzaam. Ook in de vergoedingenportal is dit terug te vinden. Mocht je deze periode onverhoopt gemist hebben neem dan alsnog contact op met Doorzaam.

LET OP! Omdat Doorzaam financiële middelen besteed aan het Mentorschap heeft het Bestuur besloten dat vanaf 1 januari 2021 alle uitzendwerkgevers die mentorvergoeding ontvangen ook over het Keurmerk moeten beschikken.

BBL-traject

Het MBO kent twee leerroutes: de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) en beroepsopleidende leerweg (BOL). In een BBL-traject, ook wel leerwerktraject genoemd, werkt de leerling en gaat één dag of twee avonden in de week naar school. Binnen de uitzendbranches is een BBL-traject een veel ingezet traject. Doorzaam meent dat er vooral nog een steuntje nodig is om ook BBL-trajecten op niveau 1 en 2 aan te bieden. Vandaar dat wij alleen aan deze niveaus de mentorvergoeding hebben gekoppeld.

Leerwerktrajecten zijn vooral interessant voor uitzendkrachten die:

  • graag werken en leren tegelijk
  • een startkwalificatie willen behalen;
  • al gedeeltelijk een opleiding hebben gevolgd en verder willen leren;
  • van beroep willen veranderen;
  • op oudere leeftijd willen starten op de arbeidsmarkt;
  • door gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid re-integreren vanuit een ander beroep.

Inmiddels hebben tienduizenden uitzendkrachten gebruik gemaakt van een BBL-traject en zo een startkwalificatie of hoger bemachtigd.

Voorbeelden Leerwerkovereenkomst & Studieovereenkomst

Als een uitzendkracht een opleiding begint, dan is het goed om vast te leggen wie welke verantwoordelijkheden heeft. Dat kan in een leerwerkovereenkomst of in een studieovereenkomst.

Voorbeeld studieovereenkomst

In de mentorovereenkomst van Doorzaam leg je tevens vast wie welke rol heeft. Deze overeenkomst tekenen zowel de uitzendkracht  als de uitzendwerkgever. Het document kan tevens aan de opdrachtgever verstrekt worden. Als je de mentorvergoeding aanvraagt dan moet je een mentorovereenkomst invullen. Maar ook voor BBL-trajecten op niveau 3 en 4 of HBO-duaal is een mentorovereenkomst aan te raden.

Mentorovereenkomst