Ervaringscertificaat

In een ervaringscertificaat worden de kennis en vaardigheden van een uitzendkracht vastgelegd. Met dit Ervaringscertificaat kun je als uitzendkracht vrijstellingen krijgen bij opleidingen en het verbetert de inzetbaarheid van de uitzendkracht. Doorzaam vergoedt de kosten voor het Ervaringscertificaat.

Nut van een Ervaringscertificaat

Ondanks opgedane kennis en ervaring zijn niet alle uitzendkrachten in het bezit van erkende diploma’s. Met een Ervaringscertificaat is aantoonbaar welk niveau de uitzendkracht werkelijk heeft in relatie tot een bepaald beroep of opleiding. Dat is voor zowel de uitzendkracht als het uitzendbureau gunstig. Voor de uitzendkracht omdat hij/zij kan aantonen wat hij/zij kan. Voor de uitzendorganisatie bespaart het kosten en kan er sneller invulling worden gegeven aan de vraag van opdrachtgevers.

Een Ervaringscertificaat is nuttig voor uitzendkrachten die:

  • Helemaal geen diploma hebben (voortijdige schoolverlaters).
  • Geen diploma hebben die hun kennis en ervaring weerspiegelt.
  • Een diploma op laag niveau hebben.
  • In aanmerking komen voor vrijstelling(en) bij een (vervolg) opleiding.

Hoe werkt het?

Het Ervaringscertificaat wordt opgesteld via een EVC-traject. EVC staat voor Erkennen van -eerder- Verworven Competenties. In een EVC-traject worden de kennis en vaardigheden van de uitzendkracht in beeld gebracht. Deze competenties kunnen overal vandaan komen: op school, thuis of via (vrijwilligers-) werk. Kijk voor meer informatie ook op het Nationaal Kenniscentrum EVC.

Op de site www.ervaringscertificaat.nl kunnen uitzendkrachten en uitzendorganisaties zoeken naar erkende EVC-aanbieders en zien voor welke kwalificaties zij erkend zijn. Daarnaast is er de mogelijkheid om ervaringscertificaten te laten registreren.

Vergoeding Ervaringscertificaat en aanmelden

De kosten bedragen tussen de €700 en €1.675, afhankelijk van de aard en duur van het traject en de gekozen EVC-aanbieder. Het is wijs wel altijd te checken wat de exacte kosten van een EVC-traject zijn.

Doorzaam vergoedt de feitelijke kosten van de EVC-aanbieder tot maximaal € 1.675. De kosten kunnen dan geen obstakel meer zijn in de beslissing en als uitzendorganisatie en als uitzendkracht investeer je alleen tijd.

Als uitzendorganisatie kun je het EVC aanvragen via Doorzaamregelingen.