Keurmerk

Doorzaam is sinds 2008 (destijds als STOOF) nauw betrokken bij het vormgeven van BBL-trajecten, waarbij uitzendorganisaties werkzaamheden verrichten vanuit hun werkgeversrol. Doordat er vier partijen betrokken zijn bij een BBL-traject voor een uitzendkracht, is goede afstemming essentieel. Het Keurmerk voor Leerwerkintermediairs borgt de kwaliteit van deze trajecten.

In het Keurmerk voor Leerwerkintermediairs zijn alle vereiste taken voor ondernemingen goed geregeld. Het keurmerk is van belang in de relatie tussen de uitzendorganisatie en de opdrachtgever als erkend leerbedrijf, waar de uitzendkracht zijn Beroepspraktijkvorming (BPV) doet. De criteria zijn in nauw overleg met Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en de MBO Raad vorm gegeven. Het Keurmerk van Doorzaam kan gezien worden als aanvullend op de taken zoals beschreven in het BPV-protocol (beroepsonderwijs bedrijfsleven) en de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB).

Keurmerk aanvragen

Hieronder volgt een samenvatting van de procedure om je aan te melden voor het Keurmerk Leerwerkintermediair. Klik hier voor de volledige versie. Klik hier voor het reglement dat van toepassing is op het Keurmerk.
 

Aanmelding

Een uitzendorganisatie die het Keurmerk Leerwerkintermediair wil behalen, meldt zich met het aanmeldformulier daarvoor aan bij Doorzaam (info@doorzaam.nl). Bij de aanmelding moeten de volgende zaken worden aangeleverd:

  • Het aanmeldformulier: deze moet volledig zijn ingevuld en ondertekend door de persoon die verantwoordelijk en bevoegd is voor de leerwerk-activiteiten van de organisatie;
  • Een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden);
  • De Eigen verklaring (zie volgende alinea).
     

Eigen verklaring

Om als uitzendorganisatie het Keurmerk Leerwerkintermediair daadwerkelijk te krijgen moet er eerst een interne evaluatie worden uitgevoerd. Gebruik hiervoor de meest actuele versie van de ‘checklist keurmerk leerwerk-intermediair’. Op basis van de checklist moeten er mogelijk nog verbeteringen worden doorgevoerd. Op het moment dat intern is vastgesteld dat aan alle eisen is voldaan, kan de uitzendorganisatie de eigen verklaring opsturen naar Doorzaam.

In de eigen verklaring verklaart de verantwoordelijke functionaris  van de uitzendorganisatie naar waarheid dat:

  • de uitzendorganisatie voor alle leerling-uitzendkrachten die een BBL-opleiding volgen de mentorovereenkomst opstelt en opvolgt;
  • de uitzendorganisatie aan alle eisen voor het Keurmerk Leerwerkintermediair voldoet. Dit is door de uitzendorganisatie zelf onderzocht aan de hand van de meest recente versie van de ‘checklist Keurmerk Leerwerkintermediair’ die Doorzaam hanteert.

Document format voor de Eigen Verklaring


Na toekenning van het Keurmerk:

  • Wordt de onderneming opgenomen in de lijst met keurmerkbedrijven op de website van Doorzaam;
  • Ontvangt de uitzendorganisatie een certificaat als bewijs van het hebben van het Keurmerk Leerwerkintermediair;
  • Mag de uitzendorganisatie het keurmerklogo gebruiken. Zie daarvoor het reglement registratie.

Een belangrijk punt is dat jullie het proces zo ingericht hebben dat alles op een centrale plek te raadplegen is voor de auditor. Doorzaam bekostigt de controles en de auditor kan niet meerdere vestigingen langs gaan. 

Wij zullen jullie ruim op tijd laten weten dat de auditor van CINOP/CPION langs komt en zullen jullie dan vooraf nogmaals de checklist sturen.