Klachten

Het Keurmerk Erkend Leerwerkintermediair van Doorzaam staat voor een veilige en kwalitatieve beroepspraktijkvorming voor uitzendkrachten. Dat betekent dat er o.a. wordt beoordeeld op de begeleiding, de plaatsing bij een relevant leerbedrijf, herplaatsing mocht de plaatsing voortijdig stoppen en de voortgangsbewaking.

Als je als uitzendkracht betrokken bent bij een BBL- of duaal HBO-traject en je een klacht hebt over één van bovenstaande zaken, neem dan in eerste instantie contact op met de uitzendorganisatie. Wanneer je van  mening blijft dat je niet (goed) begeleid wordt, dan kun je via het klachtenformulier een officiële klacht indienen. Je kunt alleen een klacht indienen over een uitzendorganisatie met het Keurmerk van Doorzaam. Voor problemen met de opleider of het Erkend Leerbedrijf neem dan contact op met de uitzendorganisatie, want daar kan Doorzaam niet bij helpen.