Praktijkverklaring

De overgang naar werk versoepelen en de kans op blijvend werk vergroten.

Mensen zonder startkwalificatie hebben een relatief kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Zij zijn vaker werkloos en uitkeringsafhankelijk.

De praktijkverklaring is voor die werkenden en werkzoekenden zonder een startkwalificatie (geen HAVO/VWO of MBO-2+) die al wel veel praktijkervaring hebben. Doel van de praktijkverklaring is het vergroten van het zelfvertrouwen én van werkzekerheid. Ook geeft het een aanzet tot verdere loopbaanontwikkeling om de positie op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Voor werkgevers zijn de beoogde praktijkverklaringen een mooi instrument om bestaande en potentiële werknemers die nog geen bbl-diploma of mbo-certificaat kunnen behalen breder en beter inzetbaar te maken binnen het bedrijf.

Een prachtig voorbeeld van de samenwerking tussen uitzendkracht, uitzendorganisatie en opdrachtgever. Alle drie werken samen in deze pilot: uitzender begeleidt, de opdrachtgever beoordeelt en de uitzendkracht doorloopt het leerwerktraject. Duurzame Inzetbaarheid in de driehoek. Dat is exact in de lijn van de visie van Doorzaam.

Praktijkverklaring of diploma?

Het behalen van een diploma biedt als meerwaarde dat ook taal en burgerschap aan de orde komen, zodat de gediplomeerde zichzelf zou moeten kunnen redden in de maatschappij. En bovendien maakt dat het mogelijk om door te stromen naar een vervolgopleiding. Maar als een diploma of mbo-certificaat niet of nog niet mogelijk blijkt te zijn, is de praktijkverklaring een waardevol alternatief.

Wat kan de werkende of werkzoekende verwachten?

De werkende of werkzoekende doorloopt een intensieve periode van werken en leren. In de praktijk van een erkend leerbedrijf leert hij de vaardigheden aan, die zijn afgeleid van de mbo-kwalificatiestructuur. De invulling van de pilots is maatwerk, maar vaste onderdelen zijn begeleiding, een leerbaan en een vorm van inkomen.

Contact
Heb je een opdrachtgever die erkend leerbedrijf is en die met jullie aan deze pilot zou willen deelnemen? Neem dan contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.