Praktijkverklaring

De overgang naar werk versoepelen en de kans op blijvend werk vergroten.

Je kent ze vast wel: uitzendkrachten waar veel meer in zit dan ze zelf denken. Maar hoe laat je dat hen ook inzien? Hoe geef je de uitzendkracht nou inzicht in en erkenning van wat ze zelf allemaal al wél kunnen? En hoe krijg je dit ook inzichtelijk voor de opdrachtgever?

Daar is wel wat inspanning voor nodig. Maar het goede nieuws is: daar is al een traject voor. De Praktijkverklaring! Dus je doet het niet alleen en het wiel hoef je ook niet opnieuw uit te vinden.

Door middel van begeleiding van de praktijkondersteuner (via de opdrachtgever) die een dagdeel meeloopt met de uitzendkracht, krijg je inzichtelijk welke taken de uitzendkracht al beheerst en wat er nog aangepakt kan worden. De opdrachtgever dient een erkend leerbedrijf te zijn.

Door het vaststellen van de doelstellingen en plan van aanpak is de beloning de Praktijkverklaring!

Dus zonder examen of naar de schoolbanken gaan toch dat papiertje. Omdat voor sommige uitzendkrachten het behalen van een diploma of certificaat net een brug te ver is. De Praktijkverklaring biedt dan uitkomst! Een kortdurende scholing voor eenvoudige taken/ werkzaamheden die de uitzendkracht volledig op de werkvloer kan aanleren.

Uitreiking Praktijkverklaring

Voordelen Praktijkverklaring

De Praktijkverklaring is een verklaring dat iemand werkzaamheden beheerst in de praktijk gelinkt aan de werkprocessen binnen het mbo-kwalificatiedossier, die beheerd worden door het Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

Voor werkgevers maakt de praktijkverklaring duidelijk wat een werknemer in huis heeft. In een praktijkverklaring geeft de werkgever aan welke werkprocessen door de werknemer geleerd zijn in het bedrijf. Met de praktijkverklaring kan een werkgever werknemers in de praktijk op maat opleiden, waardoor het ook kansen biedt in sectoren met een tekort aan personeel. De praktijkverklaring kan namelijk in alle branches worden toegepast.

  • Voor UWV en gemeenten is de praktijkverklaring van meerwaarde in leerwerktrajecten en begeleidingstrajecten naar werk. De praktijkverklaring draagt bij aan duurzame inzetbaarheid van de kandidaat doordat hij zo zijn vaardigheden kan aantonen op de arbeidsmarkt.
     
  • Voor een deel van de doelgroep is de praktijkverklaring de eerste keer dat ze een leertraject met een officieel document, de praktijkverklaring, afronden. Het geeft mensen een positieve leerervaring waardoor het zelfvertrouwen toeneemt en mensen eerder een vervolgstap zetten richting ‘leven lang ontwikkelen’.
     
  • De persoonlijke aandacht zorgt ervoor dat de motivatie van uitzendkrachten omhoog gaat. Dit zorgt voor een lager ziekteverzuim, meer kwaliteit, productiviteit, langere doorlooptijd en dus minder inwerkkosten.

Praktijkverklaring of diploma?

Het behalen van een diploma biedt als meerwaarde dat ook taal en burgerschap aan de orde komen, zodat de gediplomeerde zichzelf zou moeten kunnen redden in de maatschappij. En bovendien maakt dat het mogelijk om door te stromen naar een vervolgopleiding. Maar als een diploma of mbo-certificaat niet of nog niet mogelijk blijkt te zijn, is de praktijkverklaring een waardevol alternatief.

Wat kan de uitzendkracht verwachten?

De uitzendkracht doorloopt een periode van werken en leren. In de praktijk van een erkend leerbedrijf leert de uitzendkracht de vaardigheden aan, die zijn afgeleid van de mbo-kwalificatiestructuur. De invulling is maatwerk, maar vaste onderdelen zijn begeleiding, een leerbaan en een vorm van inkomen.

Contact
Heb je een opdrachtgever die erkend leerbedrijf is en die met julliezou willen deelnemen? Neem dan contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.