Bestedingsverplichting ABU / NBBU

Werkgevers- en werknemersorganisaties in de uitzendbranche vinden het belangrijk dat uitzendkrachten zich kunnen blijven ontwikkelen. Daarom is in zowel de ABU- als de NBBU-cao voor uitzendkrachten een bestedingsverplichting vastgelegd. Hierdoor krijgen uitzendkrachten de kans om zich verder te kunnen ontwikkelen.

Uitzendondernemingen zijn verplicht om 1,02% van het feitelijk loon van uitzendkrachten die in fase A (volgens de ABU-cao) of fase 1 en 2 (NBBU-cao) zitten, te besteden aan de ontwikkeling van hun duurzame inzetbaarheid. Dit geldt per kalenderjaar.

Tot en met 2019 spreken we over scholingsbestedingsverplichting.
Vanaf 2020 spreken we over DI- bestedingsverplichting.

Informatie over de bestedingsverplichting vind je in de cao van de ABU en in de cao van de NBBU.

Alle afdrachten tot en met 2019 kunnen door middel van onderstaande formulieren worden ingediend.

Alle afdrachten van 2020 en later kunnen door middel van onderstaande formulieren worden ingediend.

ABU afdrachtformulier 1 jaar (tot en met 2019)

ABU afdrachtformulier 1 jaar (vanaf 2020)

ABU afdrachtformulier meerdere jaren (tot en met 2019)

ABU afdrachtformulier meerdere jaren (vanaf 2020)

NBBU afdrachtformulier 1 jaar (tot en met 2019)

NBBU afdrachtformulier 1 jaar (vanaf 2020)

NBBU afdrachtformulier meerdere jaren (tot en met 2019)

NBBU afdrachtformulier meerdere jaren (vanaf 2020)

Eigen beheer of afdracht aan Doorzaam

De uitzendorganisatie is verplicht om dit bedrag binnen het betreffende jaar* te besteden aan de ontwikkeling van de duurzame inzetbaarheid van de uitzendkracht. Dit bedrag mag vrij ingezet worden, maar het moet worden besteed. Dit kan in eigen beheer worden gedaan, of door (een deel) af te dragen aan Doorzaam. Indien de bestedingsverplichting in eigen beheer wordt uitgevoerd, is het niet nodig om hier apart melding van te maken aan Doorzaam. Alleen als een deel of het gehele budget niet is besteed, moet dit worden gemeld en afgedragen aan Doorzaam.

* Of het binnen het jaar moet hangt af van wanneer de afdracht is:
- gaat het om de afdracht van 2019 of jaren daarvoor dan moet het bedrag binnen het betreffende jaar besteed worden.
- gaat het om de afdracht van 2020 en daarna dan moet het bedrag in dat jaar of het daaropvolgend jaar besteed worden.

Wat doet Doorzaam met dit geld?

Doorzaam besteedt de gelden in opdracht van de cao-partners aan de algemene doelstellingen van Doorzaam. Dit zijn diensten, instrumenten, onderzoeken en projecten op het gebied van duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten, die ten goede komen aan de hele uitzendbranche. Zie ook over Doorzaam. Wat afgedragen is, kan dus niet meer worden teruggevorderd.

Wat valt er onder scholing?

Voor vragen over wat er precies wel of niet onder scholing valt, kun je contact opnemen met ABU of NBBU.