Nederlands Taalbudget

Wist je dat ruim 2,5 miljoen mensen in Nederland de taal onvoldoende beheersen om goed en veilig te kunnen werken? En daar zit nog niet de groep van arbeidsmigranten en statushouders bij.

Voor laaggeletterden, veel arbeidsmigranten, statushouders* en uitzendkrachten met een Nederlandse taalbarrière is een opleiding Nederlands nodig om breder en duurzaam inzetbaar te zijn. Daarom bieden wij het Nederlands Taalbudget aan.

Een goede beheersing van de Nederlandse taal is voor iedereen belangrijk om de basis veiligheidsregels te kunnen lezen én begrijpen. Uiteraard is de Nederlandse taal ook enorm belangrijk om goed en veilig je werk te kunnen doen. Bovendien is het Nederlands Taalbudget ook aan te vragen voor statushouders die nóg geen werk hebben maar waar sprake is van bemiddeling vanuit de uitzendorganisatie.

Meer informatie over het Nederlands Taalbudget voor statushouders vóór de aanvang van het werk kun je hier vinden.  

Om uitzendkrachten of statushouders die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen de kans te geven hun Nederlandse taal te verbeteren bieden wij het Nederlands Taalbudget.

 

Wat is het Nederlands Taalbudget?

Het Nederlands Taalbudget is een tegemoetkoming van maximaal €1500 (excl. btw) in de opleidingskosten die gemaakt worden zodat de uitzendkracht de Nederlandse taal machtig wordt. De opleiding mag een 1 op 1 training zijn of een groepstraject. De opleiding heeft als doel het vergroten van de kennis van de Nederlandse taal op de werkvloer.

Dit budget is bedoeld voor de opleidingen die normaal gesproken niet worden ingezet door de uitzendorganisatie of opdrachtgever. Het is dus niet mogelijk het Nederlands Taalbudget te gebruiken voor een opleiding die de uitzendkracht sowieso aangeboden krijgt door de uitzendorganisatie.

We hebben gemerkt dat tijdens de eerste ronde aanvragen, het budget niet altijd in zijn geheel werd benut. En dat is natuurlijk zonde. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk van de beschikbare €1500 ingezet wordt. Weet dat het ook mogelijk is om meerdere trainingen per budget in te zetten, zoals bijvoorbeeld en beginnerscursus en daarop aansluitend een cursus voor gevorderden of een verdiepingscursus.

 

Voor wie is het Nederlands Taalbudget?

Het Nederlands Taalbudget is voor uitzendkrachten die de Nederlandse taal nog niet of onvoldoende beheersen. Statushouders waarbij de uitzendorganisatie bezig is met bemiddeling en waarbij uitzicht is op een baan komen hier vanaf 3 juli 2023 ook voor in aanmerking. De uitzendkracht hoeft dus nog niet daadwerkelijk gewerkt te hebben. In dit geval hoeft er ook geen loonstrook aangeleverd te worden bij de declaratie.

Meer informatie over het Nederlands Taalbudget voor statushouders vóór de aanvang van het werk kun je hier vinden.  

Het Nederlands Taalbudget mag ook ingezet worden voor statushouders die nog geen inburgeringscursus en -examen hebben gedaan. Let op: dit mag alleen niet worden ingezet voor de NT2 examen, wel de lessen. Ook een inburgeringscursus zelf kan niet omdat dit wordt gefinancierd vanuit andere partijen en middelen.

Voorwaarden en procedure

Om in aanmerking te komen voor dit budget moet de uitzendkracht aan een aantal voorwaarden voldoen.

Je leest alle voorwaarden terug in het financieel reglement in de Doorzaam Vergoedingenportal.

Vraag je voor het eerst het Nederlands Taalbudget aan? Dan geef je per email aan (info@doorzaam.nl) of je het budget aanvraagt voor een groep, een uitzendkracht of een combinatie hiervan. In geval van een groep, dien je tevens een plan in waarin het volgende vermeld staat:

  • Aantal lesuren
  • Aantal uitzendkrachten
  • De opleider of zelfstandige taaldocent
  • Beschrijving van de doelstelling en de leerdoelen van het opleidingstraject
  • Kosten van het opleidingstraject per uitzendkracht

Tijdlijn aanvragen

In 2024 hanteren we twee aanvraagrondes! 

Data:
1e ronde 1 t/m 29 februari (declareren binnen vier maanden goedkeuring aanvraag)
2e ronde 1 t/m 31 juli (declareren binnen vijf maanden goedkeuring aanvraag)

Verplichting

Wanneer je je aanvraag hebt gedaan en wij hebben aangegeven dat je het Nederlands Taalbudget hebt toegewezen gekregen, moet je deze ook daadwerkelijk declareren! 

Je leest alle voorwaarden terug in het financieel reglement in onze Vergoedingenportal.