Nederlands Taalbudget

Wist je dat ruim 2,5 miljoen mensen in Nederland de taal onvoldoende beheersen om goed en veilig te kunnen werken? En daar zit nog niet de groep van arbeidsmigranten en statushouders bij. 

Voor laaggeletterden, veel arbeidsmigranten, statushouders* en uitzendkrachten met een Nederlandse taalbarrière is een opleiding Nederlands nodig om breder en duurzaam inzetbaar te zijn. Daarom introduceren wij het Nederlands Taalbudget.

Een goede beheersing van de Nederlandse taal is voor iedereen belangrijk om de basis veiligheidsregels te kunnen lezen én begrijpen. Uiteraard is de Nederlandse taal ook enorm belangrijk om goed en veilig je werk te kunnen doen.

Om uitzendkrachten die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen de kans te geven hun Nederlandse taal te verbeteren introduceren wij het Nederlands Taalbudget.

 

Wat is het Nederlands Taalbudget?

Het Nederlands Taalbudget is een tegemoetkoming van maximaal €1500 (excl. btw) in de opleidingskosten die gemaakt worden zodat de uitzendkracht de Nederlandse taal machtig wordt. De opleiding mag een 1 op 1 training zijn of een groepstraject. De opleiding heeft als doel het vergroten van de kennis van de Nederlandse taal op de werkvloer.

Dit budget is bedoeld voor de opleidingen die normaal gesproken niet worden ingezet door de uitzendorganisatie of opdrachtgever. Het is dus niet mogelijk het Nederlands Taalbudget te gebruiken voor een opleiding die de uitzendkracht sowieso aangeboden krijgt door de uitzendorganisatie.

We hebben gemerkt dat tijdens de eerste ronde aanvragen, het budget niet altijd in zijn geheel werd benut. En dat is natuurlijk zonde. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk van de beschikbare €1500 ingezet wordt. Weet dat het ook mogelijk is om meerdere trainingen per budget in te zetten, zoals bijvoorbeeld en beginnerscursus en daarop aansluitend een cursus voor gevorderden of een verdiepingscursus.

 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor dit budget moet de uitzendkracht aan een aantal voorwaarden voldoen.

  • De uitzendkracht is werkzaam in Fase A-B | Fase 1-2-3.
  • De uitzendkracht heeft geen of een matige beheersing van de Nederlandse taal en heeft een verdieping nodig om zijn werk veilig uit te kunnen voeren.

Wanneer je de aanvraag hebt ingediend en wij hebben aangegeven dat je het Nederlands Taalbudget hebt toegewezen gekregen, moet je deze toegekende aantallen ook daadwerkelijk declareren!

Je leest alle voorwaarden terug in het financieel reglement in de Doorzaam Vergoedingenportal.

Wil je het Nederlands Taalbudget aanvragen (max 15 per bv!) voor een of meerdere van je uitzendkrachten? Lees dan eerst alle voorwaarden in het financieel reglement Nederlands Taalbudget.

Tijdlijn aanvragen

In 2023 hanteren we twee aanvraagrondes! 

Data:
1e ronde 1 t/m 17 februari (declareren voor 1 juli)
2e ronde 3 t/m 31 juli (declareren voor 1 januari 2024)

Verplichting

Wanneer je je aanvraag hebt gedaan en wij hebben aangegeven dat je het Nederlands Taalbudget hebt toegewezen gekregen, moet je deze ook daadwerkelijk declareren! 

Je leest alle voorwaarden terug in het financieel reglement in onze Vergoedingenportal.

Individueel- of groepsbudget?

Bij de stap 'aanvragen' geef je aan hoeveel Nederlands Taalbudgetten je aanvraagt. Per bv kunnen maximaal 15 budgetten aangevraagd worden.

Vervolgens geef je per email aan (info@doorzaam.nl) of je het budget aanvraagt voor een groep, een uitzendkracht of een combinatie hiervan. In geval van een groep, dien je tevens een plan in waarin het volgende vermeld staat:

  • Aantal lesuren
  • Aantal uitzendkrachten
  • De opleider of zelfstandige taaldocent
  • Beschrijving van de doelstelling en de leerdoelen van het opleidingstraject
  • Kosten van het opleidingstraject per uitzendkracht

 

Procedure

STAP 1:
Je dient je aanvraag voor het Nederlands Taalbudget in via de Doorzaam vergoedingenportal
Let op: bij het aanvragen start het op=op principe al. Wij voeren de SFU check uit op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

Na toewijzing (via email) te hebben gekregen kun je naar stap 2. 

STAP 2:
Je kunt na je toegewezen aanvraag direct declareren in onze vergoedingenportal. En LET OP, dit is dus anders dan bij al onze andere trajecten.

Bij de declaratie moet je het volgende invoeren:
- naam uitzendkracht
- welke fase is de uitzendkracht werkzaam
- aanvinken of de uitzendkracht laaggeletterd, arbeidsmigrant of statushouder is.
- vraag je dit budget aan voor individueel gebruik of voor een groep
- loonstrook
- betaalbewijs
(LET OP: datum van het betaalbewijs is na de datum van de goedkeuringsmail van Doorzaam)

Het Nederlands Taalbudget mag ook ingezet worden voor statushouders die nog geen inburgeringscursus en -examen hebben gedaan. Let op: dit mag alleen niet worden ingezet voor de NT2 examen, wel de lessen. Ook een inburgeringscursus zelf kan niet omdat dit wordt gefinancierd vanuit andere partijen en middelen.