Nederlands Taalbudget

Wist je dat ruim 2,5 miljoen mensen in Nederland de taal onvoldoende beheersen om goed en veilig te kunnen werken? En daar zit nog niet de groep van arbeidsmigranten en statushouders bij.

Voor laaggeletterden, veel arbeidsmigranten, statushouders* en uitzendkrachten met een Nederlandse taalbarrière is een opleiding Nederlands nodig om breder en duurzaam inzetbaar te zijn. Daarom bieden wij het Nederlands Taalbudget aan.

Een goede beheersing van de Nederlandse taal is voor iedereen belangrijk om de basis veiligheidsregels te kunnen lezen én begrijpen. Uiteraard is de Nederlandse taal ook enorm belangrijk om goed en veilig je werk te kunnen doen. Bovendien is het Nederlands Taalbudget ook aan te vragen voor statushouders die nóg geen werk hebben maar waar sprake is van bemiddeling vanuit de uitzendorganisatie.

Om uitzendkrachten of statushouders die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen de kans te geven hun Nederlandse taal te verbeteren bieden wij het Nederlands Taalbudget.

 

Wat is het Nederlands Taalbudget?

Het Nederlands Taalbudget is een tegemoetkoming van maximaal €1500 (excl. btw) in de opleidingskosten die gemaakt worden zodat de uitzendkracht de Nederlandse taal machtig wordt. De opleiding mag een 1 op 1 training zijn of een groepstraject. De opleiding heeft als doel het vergroten van de kennis van de Nederlandse taal op de werkvloer.

Dit budget is bedoeld voor de opleidingen die normaal gesproken niet worden ingezet door de uitzendorganisatie of opdrachtgever. Het is dus niet mogelijk het Nederlands Taalbudget te gebruiken voor een opleiding die de uitzendkracht sowieso aangeboden krijgt door de uitzendorganisatie.

We hebben gemerkt dat tijdens de eerste ronde aanvragen, het budget niet altijd in zijn geheel werd benut. En dat is natuurlijk zonde. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk van de beschikbare €1500 ingezet wordt. Weet dat het ook mogelijk is om meerdere trainingen per budget in te zetten, zoals bijvoorbeeld en beginnerscursus en daarop aansluitend een cursus voor gevorderden of een verdiepingscursus.

 

Voor wie is het Nederlands Taalbudget?

Het Nederlands Taalbudget is voor uitzendorganisaties aan te vragen voor hun uitzendkrachten die de Nederlandse taal nog niet of onvoldoende beheersen. Statushouders waarbij de uitzendorganisatie bezig is met bemiddeling en waarbij uitzicht is op een baan komen hier sinds 3 juni 2023 ook voor in aanmerking. De uitzendkracht hoeft dus nog niet daadwerkelijk gewerkt te hebben. In dit geval hoeft er ook geen loonstrook aangeleverd te worden bij de declaratie.

Het Nederlands Taalbudget mag ook ingezet worden voor statushouders die nog geen inburgeringscursus en -examen hebben gedaan. Let op: dit mag alleen niet worden ingezet voor de NT2 examen, wel de lessen. Ook een inburgeringscursus zelf kan niet omdat dit wordt gefinancierd vanuit andere partijen en middelen.

Tijdlijn aanvragen

In 2024 hanteren we twee aanvraagrondes! 

Data:
1e ronde 1 t/m 29 februari (declareren binnen vier maanden goedkeuring aanvraag)
2e ronde 1 t/m 31 juli (declareren binnen vijf maanden goedkeuring aanvraag)

Aanmelden

Als uitzendorganisatie kun je jouw uitzendkrachten aanmelden voor het Nederlands Taalbudget, mits je afdraagt aan SFU.

Aanmelden gaat vanaf januari 2024 in Doorzaamregelingen

Wil je eerst meer weten? Neem dan contact op met ons via email info@doorzaam.nl of via telefoon 020 655 82 16.

Alle voorwaarden vind je terug in Doorzaamregelingen