Ondersteuningsbudget

Dit nieuwe Ondersteuningsbudget van €1000 is breed inzetbaar voor wat nodig is om de als uitzendkracht werkende vluchteling (uit Oekraïne) of statushouder te ondersteunen om gezond, veilig en vaardig aan het werk te zijn. 

Al vele jaren helpt de uitzendbranche statushouders aan een baan. De uitzendbranche geeft werk aan maar liefst 189 nationaliteiten. Door de huidige oorlog in Oekraïne zijn er momenteel veel vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland.

Waar lopen statushouders/vluchtelingen tegenaan?

Voor een succesvolle integratie op de arbeidsmarkt is het belangrijk dat vluchtelingen met een verblijfsvergunning met maatwerk worden ondersteund.

Persoonlijke begeleiding is hard nodig.

 • Vluchtelingen beschikken veelal niet over een BSN-nummer waardoor ze geen bankrekening kunnen openen.
 • Het omzetten van hun ervaring en skills is een uitdaging. Over het algemeen zijn de mensen vrij bescheiden en vinden ze het lastig zelf te benoemen wat ze kunnen. Ondersteuning is daarin gewenst.
 • Cultuurverschillen spelen een belangrijke rol in de integratie, ook op de arbeidsmarkt.

Wat is het Ondersteuningsbudget?

Het Ondersteuningsbudget is een vergoeding ter waarde van maximaal €1000,-- die breed ingezet kan worden voor wat nodig is om de als uitzendkracht werkende vluchteling (uit Oekraïne) of statushouder te ondersteunen in de duurzame inzetbaarheid. Iedereen veilig, gezond en vaardig aan het werk.

Dit budget kan bijvoorbeeld ingezet worden voor:

 • Ondersteuning bij regels/wetgeving/financiële zaken in Nederland
 • (interne) Begeleiding op de werkvloer
 • Omzetten of erkennen van diploma’s

VOORWAARDEN

 • De uitzendkracht is werkzaam bij een uitzendorganisatie in Fase A|B of 1|2|3.
 • Het maximum aan te vragen Ondersteuningsbudgetten is 50 per organisatie. Ongeacht het aantal BV’s.
 • Er mogen geen voorwaarden worden gesteld aan de uitzendkracht bij de ondersteuning die is betaald met het Ondersteuningsbudget (bijvoorbeeld een studieregeling/ terugbetalingsregeling). Wel mag er een intentieverklaring ingezet worden waarbij de uitzendkracht zijn intentie uitspreekt zich in te zetten en de ondersteuning met goed gevolg af te ronden.
 • De kosten, vergoed door de Stichting, mogen niet in mindering worden gebracht op de transitievergoeding.
 • Per kalenderjaar mag er per uitzendkracht één Ondersteuningsbudget worden aangevraagd.

Voor alle voorwaarden lees het financieel reglement*. Of neem contact met ons op wanneer je wilt overleggen.

* artikel 5 is vanaf 1 april 2023 geldig. 

PROCEDURE

Interesse tonen in het Ondersteuningsbudget gaat via email info@doorzaam.nl o.v.v. interesse Ondersteuningsbudget. In die mail geef je aan:

 • Aantal Ondersteuningsbudget dat je wilt aanvragen
 • Naam van de BV
 • KVK nummer van de BV

Vervolgens doen wij de SFU check en laten we je binnen 5 werkdagen weten of je interesse goedgekeurd is of niet. In die mail ontvang je ook een link naar een Google form waar je de gegevens van de uitzendkracht moet invullen (aanvragen). De loonstrook van de uitzendkracht mail je vervolgens apart naar info@doorzaam.nl

Binnen 3 maanden na onze goedkeuring (via email) dien je de declaratie in middels het sturen van de factuur en betaalbewijs van de ingekochte ondersteuning. Ook dit stuur je naar info@doorzaam.nl.

Dit budget staat niet in de Vergoedingenportal.