Stichting Fonds Uitzendbranche (SFU)

Het opleiden van uitzendkrachten, goede arbeidsomstandigheden en naleving van de cao is belangrijk voor een gezonde en aantrekkelijke uitzendbranche. Om die reden hebben werkgevers- en werknemersorganisaties in 2007 de Stichting Fonds Uitzendbranche (SFU) opgericht.

Vanuit de SFU is er ook een cao voor de uitzendbranche. Deze is algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat alle uitzendbureaus, naast de ABU- of NBBU-cao ook moeten voldoen aan deze cao. De volledige tekst van de SFU-cao vind je hier.

Vanuit de SFU worden twee stichtingen gefinancierd die overkoepelende projecten uitvoeren, die gericht zijn op de drie thema’s:

  • Opleidingen
  • Arbeidsomstandigheden
  • Naleving cao

Deze projecten worden uitgevoerd door:

  • DOORZAAM, het fonds dat zich richt op het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten,
  • SNCU, het fonds dat zorgt voor naleving van de cao voor uitzendkrachten.

Financiering

De SFU wordt gefinancierd door middel van een loonsomheffing. Dit is gebaseerd op de loonsom van uitzendkrachten.

De diensten die worden aangeboden door DOORZAAM en SNCU, zijn vervolgens gratis beschikbaar voor alle uitzendorganisaties die afdragen aan het SFU. Samen met de SFU wordt zo gezorgd voor een gezonde en aantrekkelijke branche, zowel voor uitzendkrachten, uitzendwerkgevers als voor opdrachtgevers.