Spring naar hoofd-inhoud

Nieuws

DIS nu ook in het Engels

Je wilt meer zicht krijgen in jouw loopbaan(mogelijkheden), gezondheid, veiligheid en werkplezier? Ofwel ‘jouw duurzame inzetbaarheid’. Vanaf vandaag is de Duurzame Inzetbaarheidsscan (DIS) ook in het Engels.

Lees meer
Cultuur

Intersectorale mobiliteit en zij-instroom

Willen bedrijven hun vakkrachten behouden, dan is het nodig te investeren in duurzame inzetbaarheid van de werknemers. In de provincie Limburg stappen ze over hun eigen schaduw heen.

Lees meer
Cultuur

Veiligheid: elkaar aanspreken blijft lastig

80 procent van de bedrijfsongevallen wordt veroorzaakt door onveilig gedrag. Toch blijft het elkaar aanspreken op gedrag het moeilijkste middel om meer veiligheid op het werk te krijgen.

Lees meer
Gezondheid

Kijk op veilig werken in de land- en tuinbouw

Werken in de land- en tuinbouw brengt specifieke risico’s met zich mee. Cijfers en onderzoek laten zien dat er jaarlijks nog steeds veel ongelukken gebeuren. Onveilige werksituaties zijn vrijwel altijd de oorzaak. Zorg dus dat je weet wat de risico’s voor jouw werk zijn en hoe je veilig werkt.

Lees meer
GezondheidWerksituatie

Animatie voor je uitzendkracht

We hebben nu ook de animatie over het traject Alles-in-1 gericht aan de uitzendkracht!

Lees meer
CultuurGezondheidWerksituatieLoopbaan

Forse boete dreigt voor werkgever die blijft discrimineren

Werkgevers die niet zorgen voor gedegen beleid tegen discriminatie bij werving en selectie, lopen het risico op forse boetes. De regering geeft de Inspectie SZW meer ruimte om werkgevers te controleren.

Lees meer
Cultuur

Duurzame inzet vooral met de mond beleden?

Veel werkgevers hebben de balans tussen werk en prive hoog op de prioriteitenlijst staan. Maar thuiswerken en flexibele werktijden worden niet altijd geboden door hen. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in de tweede editie van het onderzoek ‘Arbeidsmarkt in Kaart’.

Lees meer
Cultuur

Verschillen in uurloon tussen vaste werknemers en flexibele werknemers

Zowel het basisloon als het loon inclusief de incidentele componenten (vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen, bijzondere beloningen, en loon ontvangen uit overwerk) zijn bekeken. Onderzocht is in welke mate verschillen in uurloon te maken hebben met verschillen in persoons- en baankenmerken tussen vaste werknemers en flexwerkers.

Lees meer
Cultuur

Aantal flexwerkers in 15 jaar met drie kwart gegroeid

Van de 771 duizend werknemers die in 2016 begonnen in een flexibele baan zat 54 procent een jaar later nog steeds in de flexibele schil: zij hadden in 2017 een flexbaan of zaten korte tijd zonder werk tussen twee flexbanen in.

Lees meer
Cultuur