Spring naar hoofd-inhoud

Nieuws

9 Tips voor duurzaam managen en leiden

Veel managers maken zich grote zorgen over twee dingen: waar haal ik de mensen vandaan met vaardigheden en competenties waardoor ze wendbaar blijven, en: wat doe ik met de mensen die overbodig worden door de snelle technologische veranderingen?

Lees meer
Cultuur

Gezond en fit blijven tijdens en na je werkzame leven…

Dat willen we natuurlijk allemaal. Maar hoe? Een Periodiek Medische Onderzoeken (#PMO) kan inzicht bieden.

Lees meer
Gezondheid

Spoorboekje banenafspraak

Om werkgevers te helpen bij het in dienst nemen en houden van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt, hebben Cedris en SBCM het ‘Spoorboekje banenafspraak’ samengesteld.

Lees meer
CultuurLoopbaan

Basisvaardigheden verbeteren – meld je uitzendkracht aan voor het testpanel!

Wij zijn op zoek naar uitzendkrachten die mee willen doen als testpanel om hun basisvaardigheden te verbeteren. Er wordt geoefend met taal, rekenen, internetten en omgaan met geld via het online startpunt, oefenen.nl. Een groot deel van de programma’s bestaat uit video’s, animaties en interactieve oefeningen. Het is de plek voor (jong) volwassenen te groeien, leren en ontwikkelen. 

Lees meer

Minder verschillen tussen vast en flex

De Commissie Borstlap heeft haar (voorlopige) visie op de arbeidsmarkt gepresenteerd op het congres ter ere van het 100-bestaan van AWVN. De denkrichting is duidelijk: ook voor de flexkracht/zzp’er moet er een sociaal vangnet komen en ook voor de flexkracht/zzp’er moet scholing vanzelfsprekend worden.

Lees meer
Cultuur

Ervaar zelf of je beleid in de praktijk effectief is

De Nationale MeewerkWeek vindt plaats van 9 tot en met 13 september 2019. De aangemelde directeuren, CEO’s en managers werken tijdens deze week (minimaal) één dagdeel mee op de werkvloer van hun bedrijf.

Lees meer
Cultuur

Samen gaan we voor een geletterd Nederland!

Kom in actie voor een geletterde samenleving en organiseer tijdens de Week van de Alfabetisering een taal- of rekenactiviteit.

Lees meer
CultuurLoopbaan

Unieke samenwerking verbetert mobiliteit op de arbeidsmarkt door het flexibel inzetten van scholingsmiddelen

Om werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt starten vier Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O fondsen), UWV, de gemeente SittardGeleen namens de drie WSP’s en de Provincie samen een experiment. 

Lees meer
CultuurGezondheidWerksituatieLoopbaan

Verslechterde werkomstandigheden bij flexwerkers

Oproep- en invalkrachten en uitzendkrachten hebben de laatste jaren te maken gekregen met verslechterde werkomstandigheden. Hun fysieke belasting is hoger dan bij vaste werknemers. Ze werken ook veel vaker in ploegendiensten en ze hebben minder te zeggen over hun werkzaamheden.

Lees meer
CultuurGezondheidWerksituatieLoopbaan