Spring naar hoofd-inhoud

Nieuws

Checklist Personenvervoer

In de arbochecklist Personenvervoer zijn de meest voorkomende risico’s in deze specifieke sector in kaart gebracht. Het rijden in een taxi(busje) of touringcar, de passagiers en hun bagage en het verkeer brengen eigen risico’s met zich mee.

Lees meer
Gezondheid

Nieuwe subsidie aanvragen: de Subsidieregeling Praktijkleren

De Subsidieregeling praktijkjaren is bedoeld om werkgevers meer praktijkleer- en werkleerplaatsen aan te laten bieden. In sommige sectoren is dit jaar extra subsidie mogelijk.

Lees meer
Loopbaan

Tweede ronde Scholingsvouchers

We krijgen met regelmaat de vraag wanneer we dit jaar de tweede ronde Scholingsvouchers uitgeven. Graag laten we jullie dit weten. Alleen daarvan zijn we weer afhankelijk van jullie.

Lees meer
Loopbaan

Uitzendkrachten werkzaam in een minder kansrijke beroep? En nu?

Sinds de uitbraak van het coronavirus in maart 2020 is de arbeidsmarkt drastisch veranderd. Verwacht wordt dat de werkloosheid in 2021 verder oploopt. Er zullen dus veel mensen op zoek gaan naar werk, zo nodig in een ander beroep.

Lees meer
CultuurGezondheidWerksituatieLoopbaan

Digihulplijn 0800 1508

Iedereen betrokken en zelfverzekerd in de digitale samenleving. Daar draagt de DigiHulplijn graag aan bij.

Lees meer
Gezondheid

Checklist Land- en Tuinbouw

NIeuwe vertalingen! Dit keer de arbochecklist Land- en tuinbouw ook in het Bulgaars en Roemeens. Hierin zijn de meest voorkomende risico’s in de agrarische sectoren in kaart gebracht. Werken met machines, gereedschappen en bestrijdingsmiddelen, werken met dieren of werken in de buitenlucht brengen allemaal eigen risico’s met zich mee.

Lees meer
Gezondheid

Inspiratiekaart kansrijke beroepen

Het UWV heeft in samenwerking met NRTO, de mbo-raad en SBB een Inspiratiekaart kansrijke beroepen gemaakt. Deze kansrijke beroepen zijn gekoppeld aan op- en omscholingsmogelijkheden die via het mbo leiden tot een diploma, mbo-certificaat of praktijkverklaring. 

Lees meer
CultuurLoopbaan

Veiligheid op de bouwplaats

Veiligheid staat bovenaan de lijst van werkgevers en werknemers. Wij hebben checklists ontwikkeld die in kaart brengen welke risico’s het werken met zich meebrengen. 

Lees meer
Gezondheid

Ruim drie miljoen beschikbaar voor basisopleidingen werknemers

Het kabinet stelt jaarlijks via het actieprogramma Tel mee met Taal subsidie beschikbaar voor werkgevers die investeren in de basisvaardigheden van werknemers. Dit moet leiden tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en digitale vaardigheid op het werk. Werkgevers kunnen vanaf dinsdag 1 juni aanvragen indienen voor hun personeel. Er is deze ronde, die tot en met eind juni duurt, ruim drie miljoen euro beschikbaar.

Lees meer
GezondheidWerksituatieLoopbaan

Tools voor werknemers

Als werkgever kun je bijdragen aan preventie van (problematische) schulden van en het voorkomen van een loonbeslag bij uitzendkrachten.

Lees meer
Gezondheid

Checklist Productie / Technisch / Logistiek

Met de checklist voor werk in de productie, techniek of logistiek brengt de inlener de werkinhoudelijke risico’s in zijn bedrijf in kaart; werkzaamheden waarbij veelvuldig machines en gereedschap worden gebruikt.

Lees meer
Gezondheid

Nieuwe subsidieronde werkgevers opent op 1 juni

Werkgevers hebben dit jaar een tweede kans om subsidie aan te vragen bij Tel mee met Taal.

Lees meer
GezondheidLoopbaan