Spring naar hoofd-inhoud

Nieuws

Aan het woord… Rob van Maanen

Verzuim door schulden, wat kun je doen? Wat kan een arbeidsbemiddelaar doen voor werkzoekenden en werknemers met schulden?

Lees meer
Gezondheid

Stappenplan tegen opkruipend ziekteverzuim

Het ziekteverzuim kruipt omhoog. Sinds 2016 stijgen de percentages met tienden van procenten per jaar. Vooral in grotere bedrijven.

Lees meer
CultuurGezondheid

Businesscase ‘Alles-in-1 voor uitzendkrachten’

Samen met een van de uitzendorganisaties die deel heeft genomen aan onze pilot ‘Alles-in-1 voor uitzendkrachten’ hebben we gekeken naar de effecten van de pilot op de bedrijfsvoering van de organisatie. Hier hebben we een businesscase voor opgesteld. 

Lees meer
CultuurGezondheidWerksituatieLoopbaan

Aan het woord... Walter Gietman

Onlangs verscheen op Flexnieuws een mooi interview met Walter Gietman, verantwoordelijk voor USG People College. USG People College brengt talenten van flexmedewerkers in beeld.

Lees meer
CultuurGezondheidWerksituatieLoopbaan

Handreiking arbomaatregelen Uitzendwerk

De SER publiceert de nieuwe handreiking Uitzendwerk, een handreiking specifiek gericht op de arbeidsomstandigheden van uitzendkrachten.

Lees meer
Gezondheid

“Het voelt alsof ik een prijs gewonnen heb.”

Is de reactie van een van de uitzendkrachten die meedoet aan het traject ‘Alles-in-1 vooruitzendkrachten’. Dit traject draait op volle toeren en jullie hebben ongetwijfeld alle oproepen voorbij zien komen of sterker nog, jullie doen ook mee met dit project. Waarom wij zo in dit project geloven, laat onderstaand verhaal van een van de coaches duidelijk zien.

Lees meer
CultuurGezondheidWerksituatieLoopbaan

Zes tips voor effectief workforce management

Hoe hou je werknemers langer fit én relevant? Met die vraag worstelt bijna elke werkgever. Want een gezonde, gelukkige en goed presterende workforce willen we allemaal.

Lees meer
Cultuur

Traject ‘Alles-in-1 voor uitzendkrachten’

Duurzame inzetbaarheid betekent dat werknemers zich continu moeten blijven ontwikkelen. Banen voor het leven bestaan niet meer.

Het traject 'Alles-in-1-voor-uitzendkrachten' van Doorzaam helpt de uitzendkracht om beter en breder inzetbaar te blijven.

Lees meer

Minister Koolmees noemt de Doorzaam pilot mbo-praktijkverklaringen een regionaal succes.

Vandaag zijn de eerste 4 verklaringen uitgereikt aan uitzendkrachten van Randstad.

Lees meer
CultuurLoopbaan

Onderzoek laaggeletterdheid op de werkvloer

Stichting Lezen & Schrijven liet het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van Maastricht University onderzoek doen naar laaggeletterdheid op de werkvloer.

Lees meer
CultuurLoopbaan

Spoorboekje banenafspraak

Om werkgevers te helpen bij het in dienst nemen en houden van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt, hebben Cedris en SBCM het ‘Spoorboekje banenafspraak’ samengesteld.

Lees meer
CultuurLoopbaan

Unieke samenwerking verbetert mobiliteit op de arbeidsmarkt door het flexibel inzetten van scholingsmiddelen

Om werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt starten vier Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O fondsen), UWV, de gemeente SittardGeleen namens de drie WSP’s en de Provincie samen een experiment. 

Lees meer
CultuurGezondheidWerksituatieLoopbaan