Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Wat is een arbocatalogus?

Gezond en veilig werken begint bij de Arbowetgeving. Want dankzij die regels en voorwaarden kunnen werkgevers en werknemers veilig en gezond werken. Maar wat weet je eigenlijk over Arbowetgeving?

Wat is een arbocatalogus?
In een arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers op eigen initiatief hoe ze voldoen aan doelvoorschriften van de overheid voor veilig en gezond werken. Een doelvoorschrift is een norm in de wet waaraan bedrijven zich moeten houden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een norm over het maximale geluidsniveau. Overigens schrijft de Arbowet niet voor hoe bedrijven deze normen moeten naleven. Alleen wat het resultaat moet zijn. Daarbij mogen bedrijven dus zelf uitmaken hoe zij dit aanpakken. Zij kunnen hun aanpak vervolgens vastleggen in een arbocatalogus. 

Ben je ABU-lid, dan vindt de arbocatalogus hier, je moet eerst inloggen.
Ben je NBBU-lid, dan verwijzen we je naar de NBBU.