Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Veilig werken met gevaarlijke stoffen in het kort

Hoe kunnen we gevaarlijke stoffen herkennen en om welke risico’s gaat het? En vooral: hoe kunnen we veilig werken met gevaarlijke stoffen?

Jaarlijks overlijden naar schatting 4.100 mensen aan beroepsziekten. Van die mensen gaan er bijna 3.000 dood door werken met gevaarlijke stoffen. Ter vergelijking: het aantal verkeersdoden lag in 2018 op 678. Daarmee staat het grote belang van veilig werken met gevaarlijke stoffen dus buiten kijf. (BRON Arbo-online)

Werkgevers moeten hun medewerkers beschermen tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Om dat goed te kunnen doen, moeten werkgevers van elke gebruikte stof of mengsel de aard, de mate en de duur van de blootstelling bepalen. Dat kan door berekeningsmodellen te gebruiken of metingen uit te voeren.

Voor gevaarlijke stoffen herkennen en veilig werken met gevaarlijke stoffen is een risico-inventarisatie en -evaluatie oftewel RI&E een bruikbaar eerste middel. Een goede basis voor de RI&E is een registratie van gevaarlijke stoffen.

In omgevingen waar gewerkt wordt met bijvoorbeeld machines, gevaarlijke stoffen of straling of waar snij-, val- of pletrisico's zijn, is het vaak niet mogelijk om veiligheidsrisico's volledig uit te sluiten.

Om werknemers te beschermen worden persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) gebruikt.

Meer informatie over RI&E voor ABU leden vind je hier.

Meer informatie over RI&E voor NBBU leden vind je hier.