Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Instrumenten veiligheid op het werk

Aandacht besteden aan veiligheid op de werkvloer is belangrijk. Verschillende instanties ontwikkelen visies en  instrumenten om met veiligheid op de werkvloer aan de slag te gaan.

Ongetwijfeld zijn onze Arbochecklists al bekend bij je. Op de arbochecklist geeft de opdrachtgever aan met welke veiligheids- en gezondheidsrisico’s een uitzendkracht te maken kan krijgen. Er wordt ook direct vermeld welke maatregelen in het bedrijf zijn genomen om de risico’s te beperken. Dat moet duidelijk zijn voordat de uitzendkracht aan de slag gaat. De arbochecklists zijn er voor verschillende branches en in verschillende talen. Maar er is meer wat je kunt doen aan veiligheid op de werkvloer.

Arboportaal verzamelde verschillende instrumenten die ondersteunen in de verbetering van de arbeidsveiligheid. Deze zijn ontwikkeld door het ministerie van SZW, onder andere onder de vlag van het  Actieplan Arbeidsveiligheid, het Programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken, maar ook door partners en andere partijen.

Om snel een beeld te krijgen over de organisatie en het gesprek over gezond en veilig werken op gang te helpen kun je met de korte vragenlijst van de selfassessmenttool ‘De andere kijk op jouw zaak’ aan de slag gaan.

Wil je een uitgebreidere (wetenschappelijk onderbouwd) beeld over hoe het staat met veilig werken in je organisatie kies dan voor de Scan Veilig Gedrag. Na het uitzetten van een uitgebreidere vragenlijst binnen de organisatie, ontvang je een rapportage met tips en adviezen voor verbetering.

Brancheorganisaties en bedrijven kunnen gezond en veilig werken een impuls geven met het doe-het-zelfpakket Gezond en Veilig Werken. In een paar stappen vind je een passende oplossing.

De brochure ‘Veiligheid tussen de oren’ geeft een beeld van de initiatieven die bedrijven kunnen nemen om de arbeidsveiligheid te bevorderen.

Deze tien tips maken de belangrijkste ingrediënten zichtbaar die bijdragen tot arbeidsveiligheid op de werkvloer: van de houding van de medewerkers en de leidinggevenden tot het zichtbaar maken van goede resultaten en het borgen van de veiligheidscultuur in de organisatie. Van al deze tips zijn ook filmpjes gemaakt.

Dit stappenplan toont bedrijven 12 stappen die genomen dienen te worden om arbeidsveiligheid een actieve plaats in de organisatie te laten innemen. Het plan richt zich op alle lagen van de organisatie: van het management en de preventiecoördinatoren tot de medewerkers.

Met een risico-inventarisatie en evaluatie brengen bedrijven de risico's binnen hun organisatie in kaart. Er was echter geen methode die deze risico's kwantificeert en bedrijven helpt bij prioriteren. Met ORCA (Occupational Risk Calculator) kan dit wel.

De hele lijst en meer informatie vind je op de website van Arboportaal (BRON)