Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Deadline subsidie aanvragen prakijkleren

Wil je een praktijk- of werkleerplaats aanbieden zodat mensen beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? Kijk of je gebruik kunt maken van de subsidieregeling Praktijkleren.

Let op de deadline is 16 september!

De Subsidieregeling Praktijkleren is een tegemoetkoming voor werkgevers die een praktijk- of werkleerplaats aanbieden aan leerlingen en studenten om ze beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt.De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

De subsidieregeling richt zich vooral op:

  • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is
  • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel
  • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie

Bedrijven en instellingen die een praktijk- of leerwerkplaats aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor de subsidieregeling Praktijkleren. Na afloop van de begeleiding dien je de aanvraag in.

Je kunt je aanvraag indienen tot en met 16 september 2020 tot uiterlijk 17.00 uur. Voor informatie en aanvragen van de Subsidie Praktijkleren kunt u terecht op de website van de RVO.

Je krijgt beter opgeleid personeel en zij zijn beter voorbereid op de arbeidsmarkt.