Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Menig werknemer voelt zich onveilig

Veel werknemers zijn bang om corona op te lopen op de werkvloer, met name omdat de 1,5 meter-afstandsmaatregel niet nageleefd kan worden.

Wat ook veel voor komt is dat de werkgever wil dat werknemers gewoon komen werken bij milde klachten. Dit blijkt uit onderzoeken van de vakbonden FNV en CNV.

Veel werknemers in Nederland (bijna de helft) kunnen niet thuiswerken. Dat zijn werknemers in transport en personenvervoer, de bouw, industrie, (detail)handel, zorg, kinderopvang en (basis)onderwijs. Vakbonden FNV en CNV vroegen aan hen of ze zich veilig voelen op het werk.

Aan het FNV-onderzoek deden ruim 10.000 leden mee. Uit de enquête blijkt dat de coronamaatregelen op veel werkvloeren in Nederland onder druk staan. Er wordt te vaak geen afstand gehouden. En regelmatig vindt de werkgever dat je gewoon moet komen werken bij milde klachten. Van de mensen die niet kunnen thuiswerken is 65 procent bang om op de werkvloer corona op te lopen. En 45 procent vindt dat hun werkgever onvoldoende coronamaatregelen neemt.

Uit het CNV onderzoek onder onderzoek ruim 1200 werkenden met een fysiek beroep die niet thuis kunnen werken komen vergelijkbare cijfers. Daar zegt 71 procent van de werkenden zich regelmatig onveilig op het werk te voelen tegen coronabesmetting. Ook stelt 62 procent dat de aandacht voor de maatregelen (gedeeltelijk) verslapt. 70 procent zegt door zijn of haar werk een verhoogd risico op coronabesmetting te lopen. (BRON Arbo online)

In overleg met FNV, CNV, de Unie, LBV, ABU en NBBU hebben we het protocol 'Samen veilig doorwerken voor de uitzendbranche' opgesteld. Het protocol biedt duidelijkheid aan uitzendkrachten, uitzendorganisaties en opdrachtgevers over veilig werken in de anderhalve-meter-economie.

Het uitzendprotocol biedt duidelijkheid over wie op welk moment verantwoordelijk is voor het verstrekken en naleven van de informatie over coronamaatregelen. 

De uitzender is verplicht de uitzendkracht hierover te informeren en te controleren of de uitzendkracht deze informatie begrijpt. Dit heet doorgeleidingsplicht. Uitzendkrachten weten op die manier welke veiligheidsrisico’s er zijn op de (nieuwe) werkplek en met welke maatregelen zij rekening moeten houden.

Naast het protocol hebben we ook animaties ter verduidelijking ontwikkeld. Deze zijn in meerdere talen beschikbaar.