Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Waarom moet dat toch, een leven lang leren?

Een leven lang leren op de werkplek is de nieuwe sociale zekerheid. Dat is het nut van een leven lang leren volgens Nick van Dam, hoogleraar Corporate Learning & Development.

Het thema leven lang leren op de werkplek eist op steeds meer beleidsagenda’s een prominente plaats op. Het wordt voor mensen urgenter om inzetbaar te blijven in snel veranderende organisaties en op een arbeidsmarkt die sterk in beweging is.

In zijn inaugurale rede ‘Learn or Lose’, ter aanvaarding van de leerstoel Corporate Learning & Development aan Business Universiteit Nyenrode, plaatste Nick van Dam de urgentie van deze oproep in een breder perspectief. Het artikel op PWnet beschrijft de impact van de reeds ingezette vierde industriële revolutie en de gevolgen voor het werken en leren van mensen in organisaties.

Wat betekent een leven lang leren voor de individuele medewerker?
“De consequenties voor individuele medewerkers zijn groot. De belangrijkste vraag voor mensen wordt: hoe zorg ik dat ik mijn toegevoegde waarde behoud, zodat ik ook werk zal hebben in de toekomst? Bedenk daarbij dat onze kinderen zo’n 55 jaar lang zullen werken. Voor hen wordt de pensioenleeftijd 72 jaar en die kan zelfs nog verder omhooggaan.”

En die belangrijkste vraag wordt beantwoord in ons traject Alles-in-1 voor uitzendkrachten. Onder persoonlijke begeleiding van een coach onderzoekt de uitzendkracht wat de uitdagingen zijn met betrekking tot de duurzame inzetbaarheid voor nu en de toekomst. Aan de hand van de uitkomst van het coaching traject worden afspraken gemaakt over de in te zetten interventie(s) tot een bedrag van maximaal €2500,-- (excl. BTW). Na afloop is de uitzendkracht in staat om -samen met de intercedent en coach- vervolgacties te ondernemen op het gebied van werk, gezondheid, ontwikkeling, of financiële situatie.