Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Overstapberoepen | kansberoepen

De kans op werk verschilt van beroep tot beroep. Dat heeft te maken met het aantal vacatures, maar ook met het aantal mensen dat op zoek is naar dezelfde soort baan.

Sommige beroepen bieden voldoende tot goede kans op werk, de zogeheten kansberoepen. Sommige beroepen bieden een zeer goede kans op werk, omdat er weinig geschikte kandidaten zijn voor bepaalde vacatures, dit zijn krapteberoepen ofwel beroepen met moeilijk vervulbare vacatures. 

In bepaalde beroepen is juist weinig werk te vinden. Werkzoekenden kunnen er voor kiezen om over te stappen naar een beroep met meer kansen. De vaardigheden die ze hebben, komen dan goed van pas in een overstapberoep

Gebrek aan sollicitanten is de grootste oorzaak van moeilijk vervulbare vacatures De helft van de bedrijven waar sinds half maart 2020 moeilijk vervulbare vacatures zijn ontstaan, noemt als oorzaak een gebrek aan sollicitanten (52%). In een eerdere meting in 2018 werd deze reden ook het vaakst genoemd als oorzaak. Het ontbreken van de benodigde vakkennis (26%) en benodigde werkervaring bij sollicitanten (20%) werden daarnaast het vaakst genoemd als oorzaak voor het moeilijk kunnen invullen van vacatures. Ook was volgens 14% van de bedrijven het opleidingsniveau en volgens 6% van de bedrijven de opleidingsrichting niet passend. UWV laat ook zien waar er wél baankansen zijn.

Zo toont UWV voor een aantal van de genoemde minst kansrijke beroepen wat mogelijke kansrijke loopbaanoverstappen zijn. Daarnaast brengt UWV in beeld welke beroepen de beste baankansen bieden. (BRON UWV en Werk.nl)

Niet alle werkzoekende uitzendkrachten kunnen zomaar aan de slag in tekortsectoren. Er is een kloof tussen de competenties en vaardigheden die in vacatures staan en de competenties en vaardigheden die mensen in huis hebben. Wij bieden diverse diensten aan om juist net de missende competenties en vaardigheden te leren of om juist iets te doen aan de duurzame inzetbaarheid van de uitzendkracht.

Kijk eens bij ons aanbod naar bijvoorbeeld de OmscholingsvoucherDiplomaroute of het traject Alles-in-1. Doel is om ze zo duurzaam inzetbaar te maken binnen een tekortberoep op de arbeidsmarkt. Of misschien hebben ze nu juist financiële zorgen en zijn de uitzendkrachten eerst beter gebaat bij budgetcoaching. Kom je er niet uit? Neem dan contact met ons op.