Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

NLQF maakt leren zichtbaar

Met het NLQF vergroot je de kans dat je de juiste medewerkers vindt in de arbeidsmarkt. En het NLQF helpt om het niveau van een opleiding inzichtelijk te krijgen.

Het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF geeft duidelijkheid en zekerheid over het niveau van kwalificaties. Werkgevers kunnen zo de juiste mensen aannemen en de juiste scholing aanbieden aan werknemers. Werknemers kunnen aantonen wat zij waard zijn. Opleiders kunnen het niveau van hun kwalificaties vastleggen. 

Opleiders kunnen hun opleidingen NLQF laten certificeren, de opleiding krijgt dan een niveau aanduiding mee. Het niveau kun je vergelijken met het reguliere schoolsysteem, bv. MBO 2 is NLQF niveau 2,  VWO is niveau 5, Bachelor is 6 en Master is 7. Zo kunnen ook niet formele opleidingen een waarde krijgen.

Het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF is opgezet ter ondersteuning van een leven lang leren en heeft als doel een bijdrage te leveren aan de arbeidsmobiliteit. Het raamwerk telt acht niveaus, van basiseducatie tot universiteit, en beschrijft per niveau de bijbehorende kennis en vaardigheden en de mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.

De moeite waard om eens met je opleiders te bespreken.