Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Aan de slag met Taal!

Weet jij als uitzendwerkgever of jouw uitzendkrachten:

  • moeite hebben met lezen?
  • je begrijpen wanneer je ze alles vertelt over de nieuwe functie?
  • weten dat ze bij je aan kunnen kloppen wanneer zij niet de juiste PBM krijgen op de werkvloer?

Weet ook dat die uitzendkracht die moeite heeft met lezen, schrijven of rekenen echt niet de enige is.
In Nederlands hebben ongeveer 2,5 miljoen mensen moeite met de zogenaamde basisvaardigheden. En dat betekent dat ze vaak een minder goede positie hebben op de arbeidsmarkt. En dit uit zich dan ook vaak op de werkvloer, denk aan bijvoorbeeld aan het niet goed kunnen begrijpen van werk- of veiligheidsinstructies, verzuim en het niet deelnemen aan cursussen en trainingen.

In de afbeelding vind je de top 10 beroepen waar laaggeletterdheid vaak voorkomt. 

Tips
Het hebben van goede basisvaardigheden en deze onderhouden vergroot de kansen van uitzendkrachten op de arbeidsmarkt waardoor zij duurzamer inzetbaar zijn. Op de website www.taalwerkt.nl, een initiatief van Stichting Lezen en Schrijven en Expertisepunt Basisvaardigheden kun je als werkgever tips, materialen, adviezen en voorbeelden over basisvaardigheden op de werkvloer vinden.

Aan de slag
Om direct aan de slag te gaan met uitzendkrachten die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen introduceren wij Nederlands Taalbudget.

Want een goede beheersing van de Nederlandse taal is voor iedereen belangrijk om de basis veiligheidsregels te kunnen lezen én begrijpen. Uiteraard is de Nederlandse taal ook enorm belangrijk om goed en veilig je werk te kunnen doen.